NADCIŚNIENIE TĘTNICZE - objawy, przyczyny, leczenie, dieta

27 komentarze
Autor: Monika Majewska

Nadciśnienie tętnicze to podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej granic normy. Objawy nadciśnienia tętniczego we wczesnym etapie choroby są niezważalne lub mało charakterystyczne, jednak mimo to należy je znać. Jakie są przyczyny i czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego? Jak rozpoznać jego objawy? Na czym polega leczenie?

Nadciśnienie tętnicze to podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi powyżej granic normy. Nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch rożnych wizyt u lekarza), są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. To idealne wynosi 120/80 mm Hg

Nadciśnienie  tętnicze jest  chorobą cywilizacyjną i pozostaje najważniejszym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci na całym świecie. Wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje związek ze śmiertelnością i zapadalnością na choroby układu krążenia (zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, choroba tętnic obwodowych), niewydolność nerek. Dane z ostatnich 20 lat wskazują na wzrost rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego w Polsce. Według badania NATPOL 2011 rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego wśród osób w wieku 18–79 lat wzrosło w ciągu 10 lat z 30 do 32 proc., czyli do około 9 milionów osób.1

Nadciśnienie tętnicze - objawy

Jednak niezależnie od przyczyny nadciśnienie tętnicze przez wiele lat przeważnie nie daje żadnych objawów. Czasem zaś występują objawy, które mogą pojawiać się także przy innych schorzeniach, dlatego nazywa się je niespecyficznymi dla nadciśnienia tętniczego. Można jednak przyjąć, że im więcej takich objawów obserwujesz u siebie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że cierpisz na nadciśnienie tętnicze:

Warto zatem sprawdzać, czy ciśnienie jest w normie, bo gdy objawy zaczną się na siebie nakładać, może być zbyt późno na zniwelowanie strat, jakie z tego powodu poniósł organizm.

Nadciśnienie tętnicze - klasyfikacja nadciśnienia tętniczego

CIŚNIENIE TĘTNICZE


Ciśnienie tętnicze skurczowe (mm Hg) Ciśnienie tętnicze rozkurczowe (mm Hg)
Optymalne <120 <80
Prawidłowe 120—129 80—84
Wysokie prawidłowe 130—139

85—89

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE


Ciśnienie tętnicze skurczowe (mm Hg) Ciśnienie tętnicze rozkurczowe (mm Hg)
Stopień 1 (łagodne) 140—159 90—99
Stopień 2 (umiarkowane) 160—179 100—109
Stopień 3 (ciężkie) ≥180 ≥110
Izolowane skurczowe ≥140 <90

Nadciśnienie tętnicze - przyczyny

U około 95 proc. chorych na nadciśnienie rozpoznaje się jego pierwotną postać. Oznacza to, że nie można w sposób jednoznaczny ustalić przyczyny nadciśnienia tętniczego, ani jej usunąć. U pozostałej części pacjentów z nadciśnieniem tętniczym można ustalić jego przyczynę - Jest to choroba, której jednym z objawów może być podwyższone ciśnienie  tętnicze. W takim przypadku rozpoznaje się wtórne nadciśnienie tętnicze.2

Częste przyczyny nadciśnienia wtórnego Rzadkie przyczyny nadciśnienia wtórnego

niesteroidowe leki przeciwzapalne
— cyklosporyna
doustne leki antykoncepcyjne
glikokortykoidy

Oprócz nadciśnienia pierwotnego i wtórnego wyróżnia się także nadciśnienie tętnicze oporne, które definiuje się jako ciśnienie krwi utrzymujące się powyżej wartości docelowych pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup (najlepiej, by jednym z nich był diuretyk) w optymalnych dawkach. Wyróżnia się również nadciśnienie tętnicze złośliwe. Jego cechą charakterystyczną jest to, że w szybkim tempie doprowadza do niewydolności wielu narządów (w tym serca i mózgu), co jest stanem zagrożenia życia. Istnieje także "nadciśnienie białego fartucha(zespół białego fartucha) rozpoznaje się przy podwyższonych wartościach ciśnienia tętniczego na terenie placówki medycznej, podczas gdy pomiary przeprowadzane poza nią pozostają w granicach ustalonych za prawidłowe. Uważa się, że w rozwoju tego zjawiska istotną rolę odgrywa reakcja lękowa, będąca wynikiem obecności personelu medycznego podczas badania  ciśnienia tętniczego.

Jakie czynniki wywołują nadciśnienie?

Źródło: x-news.pl/Dzień Dobry TVN

Zdaniem eksperta
maska dr n. med. Barbara Grzechocińska, ginekolog położnik, adiunkt I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
dr n. med. Barbara Grzechocińska, ginekolog położnik, adiunkt I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Nadciśnienie w ciąży

Cierpię na nadciśnienie tętnicze pierwotne. Jestem teraz w w 24 tygodniu ciąży. Obecnie przyjmuję leki, w związku z tym ciśnienie utrzymuje się w normie. Obawiam się jednak porodu, ponieważ stres i duży wysiłek fizyczny powodują u mnie duży wzrost ciśnienia. Czy w moim przypadku lepszy jest poród naturalny czy też cesarka?

Dr n. med. Barbara Grzechocińska ginekolog - położnik, endokrynolog: nadciśnienie tętnicze dobrze wyrównane nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego, jest natomiast wskazaniem do znieczulenia porodu. Każda operacja (w tym cięcie cesarskie) stanowi wieksze zagrożenie wystąpieniem poważnych powikłań niż poród drogami natury. Natomiast wskazaniem do cięcia cesarskiego jest bardzo wysokie, nie poddające się leczeniu ciśnienie tętnicze. Jest kilka poważnych powikłań nadciśnienia tętniczego w ciąży. Najczęściej zdarzają się one u kobiet, które nie wykonują badań kontrolnych i nie są leczone. Nie można więc ani wcześnie rozpoznać ryzyka wystąpienia powikłań ani im zapobiec. Radziłabym więc stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, zwracać uwagę na wszystkie niepokojące objawy i informować o nich lekarza, a na pewno zostaną podjete odpowiednio wcześnie działania zapobiegające wystąpieniu powikłań.

Nadciśnienie tętnicze - diagnostyka

Podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest prawidłowo wykonany pośredni gabinetowy pomiar ciśnienia tętniczego. Jak wspomniano, nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch rożnych wizyt u lekarza), są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego.

SPRAWDŹ>>Prawidłowe ciśnienie krwi. Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie w domu?

Każdy pacjent w chwili postawienia rozpoznania nadciśnienia tętniczego powinien przejść pełne badanie kliniczne obejmujące dokładne zebranie wywiadu, badanie przedmiotowe oraz wskazane testy laboratoryjne i inne badania diagnostyczne.1

U każdego pacjenta należy przeprowadzić pełne badanie przedmiotowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykrywanie patologii wskazujących na nadciśnienie wtórne oraz obecność powikłań narządowych. Należy odnotować masę ciała, wzrost pacjenta oraz obliczyć wskaźnik masy ciała (badanie powinno uwzględniać pomiar obwodu talii).

Wśród badań dodatkowych należy wyróżnić:

 • podstawowe (konieczne do wykonania u każdego chorego z nadciśnieniem tętniczym) - morfologię krwi, stężenie glukozy na czczo, stężenie sodu i potasu, stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL oraz triglicerydów, stężenie kreatyniny i oszacowanie wielkości filtracji kłębuszkowej, stężenie kwasu moczowego, badanie ogólne moczu i ocena albuminurii, elektrokardiogram
 • rozszerzone (wykonywane u chorych, u których elementy wywiadu, badania przedmiotowego lub badań dodatkowych podstawowych wskazują na konieczność poszerzenia diagnostyki. Badania rozszerzone obejmują m.in. echokardiograficzne badanie serca, USG tętnic szyjnych i nerkowych, ocenę albuminurii
 • specjalistyczne - mają na celu wykrycie niektórych powikłań narządowych (np. rezonans magnetyczny u osób z podejrzeniem encefalopatii nadciśnieniowej), zwykle są konieczne dla ustalenia lub wykluczenia wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego

Kiedy i jak często powinno się mierzyć ciśnienie?

Źródło: x-news.pl/Dzień Dobry TVN

Nadciśnienie tętnicze - leczenie

U wielu chorych wystarczy sama zmiana stylu życia - bez przyjmowania leków - do osiągnięcia zadowalających wartości ciśnienia tętniczego. Wszyscy - poza chorymi z nadciśnieniem tętniczym ciężkim (ciśnienie skurczowe ≥ 180 mm Hg; ciśnienie rozkurczowe ≥ 110 mm Hg), u których od razu należy włączyć leki - powinni przez kilka miesięcy stosować leczenie niefarmakologiczne. Pojęcie niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia obejmuje:3

 • walkę z otyłością i nadwagą
 • odpowiednią dietę z obniżoną zawartością soli (ograniczenie spożycia soli do 4,35-6 g/dobę powoduje przeciętny spadek ciśnienia tętniczego o 2-8 mm Hg)
 • podjęcie aktywności fizycznej (regularna aktywność fizyczna pozwala obniżyć ciśnienie tętnicze o 4-9 mm Hg)
 • zaprzestanie palenia tytoniu
 • zmniejszenie spożycia alkoholu
 • walkę ze stresem
Leczenie nadciśnienia tętniczego trwa do końca życia.

Gdy mimo wprowadzenia odpowiednich zmian stylu życia nie możesz osiągnąć zaplanowanego obniżenia ciśnienia  konieczne okazuje się przyjmowanie tabletek. Lekarze dzielą leki przeciwnadciśnieniowe na kilka typów, zależnie od sposobu lub miejsca ich działania w organizmie człowieka.3

 • leki moczopędne (inna nazwa to diuretyki)
 • beta-blokery
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (w skrócie IKA)
 • leki blokujące kanały wapniowe (inaczej: antagoniści wapnia)
 • alfa-blokery
 • leki bezpośrednio rozszerzające naczynia, tak zwane wazodylatatory
 • leki działające na centralny układ nerwowy

Leki każdego z powyższych typów w podobnym stopniu obniżają wartości ciśnienia, ale decyzję, który z nich zastosować, zawsze podejmuje lekarz.

Zdaniem eksperta
dr n. med. Krystyna Knypl, internista

Czy można przestać brać leki na nadciśnienie?

Od roku biorę tabletki na nadciśnienie, które miałam prawdopodobnie na tle nerwowym. Teraz jestem już spokojna, bo powód moich nerwów zniknął. Mam aparat do mierzenia ciśnienia, robię to zawsze rano i od paru tygodni moje ciśnienie jest na poziomie 120/80. Mam 48 lat. Proszę napisać, czy dalej muszę brać leki na nadciśnienie, skoro już go nie mam? Czy podwyższony puls jest objawem jakiejś choroby?

Dr Krystyna Knypl, internista: Przedstawione dane wskazują jedynie na to, że jest Pani prawidłowo leczona, skoro ciśnienie jest 120/80 – ale nie na to, że nadciśnienie ustąpiło. Trwałe ustąpienie nadciśnienia może wystąpić jedynie w bardzo rzadkich przypadkach – na przykład gdy jego przyczyną jest zwężenie tętnicy nerkowej i zostanie to zwężenie usunięte operacyjnie. Ponad 95-97 proc. ludzi ma nadciśnienie pierwotne, które nie ustępuje na trwałe. Wiadomo, że po odstawieniu leków w przypadku nadciśnienia pierwotnego dochodzi zawsze do nawrotu choroby –po około roku od odstawienia leków zwykle większość ludzi ponownie musi wracać do przyjmowania tabletek. Ponieważ ma Pani 48 lat, należy brać pod uwagę fakt, że powoli zaczynają się zmiany w profilu hormonalnym, które będą sprzyjały wzrostowi ciśnienia krwi. Jeżeli jest podwyższone tętno, to oznacza, że sytuacja w obrębie układu krążenia nie jest stabilna. Tak więc próbując odstawić tabletki, może Pani narazić się na komplikacje. Jedynie w sytuacjach, gdy ciśnienie jest poniżej 110/70 można jednorazowo opuścić najbliższa dawkę leku, a następnie należy zmierzyć ciśnienie przed zażyciem kolejnej dawki. Jeżeli ciśnienie jest wyższe niż 120/80 –oznacza to, że trzeba zażyć następną dawkę leku. Jeżeli będzie miała Pani wątpliwości co do potrzeby kontynuowania leczenia, zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza.

Nadciśnienie tętnicze - dieta

Przy problemach z nadciśnieniem należy usunąć z jadłospisu wszystko to, co przyczynia się do wzrostu ciśnienia, a wprowadzić do niego produkty, które je obniżają. Należy odgraniczyć do połowy zjadanych dotychczas porcji - białe pieczywo, makarony z białej mąki, biały ryż, drobnoziarniste kasze i żółtka jaj.

Należy całkiem zrezygnować ze słodyczy, pełnego mleka i jego pełnotłustych przetworów, tłustych mięs i wędlin, wędzonych ryb, żywności konserwowanej, koncentratów, zup w proszku, gotowych sosów, żółtego sera, chipsów, słonych paluszków, orzeszków ziemnych oraz fast foodów.

Ich miejsce powinny zająć produkty, które obniżają ciśnienie, przede wszystkim warzywa i owoce. Do warzyw i owoców, które obniżają ciśnienie i mają mało kalorii, należą: żurawina, aronia, cytryny, jarzębina, buraki, pomidory, papryka, rzodkiewka, cebula, czosnek, pietruszka, sałata, brokuły, kalafior, szpinak, kapusta pekińska, groszek zielony, seler korzeniowy i naciowy, a także rokitnik.

SPRAWDŹ>>Dieta na nadciśnienie - co jeść przy zbyt wysokim ciśnieniu

Nadciśnienie tętnicze - jak mu zapobiec?

Rozwojowi nadciśnienia tętniczego można zapobiegać przede wszystkim poprzez wpływ na uwarunkowania środowiskowe. Najskuteczniejszą metodą uniknięcia lub opóźnienia rozwoju nadciśnienia tętniczego (prewencja pierwotna) jest modyfikacja stylu życia, a zwłaszcza zapobieganie otyłości oraz stosowanie odpowiedniej diety i zwiększenie aktywności fizycznej.

Warto wiedzieć

Ważne

Nadciśnienie tętnicze - skutki

Jeżeli przez wiele lat w organizmie utrzymuje się ciśnienie krwi nawet na nieznacznie podwyższonym poziomie, naczynia krwionośne ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu. Dotyczy to także naczyń odżywiających wiele ważnych narządów, takich jak oczy, nerki czy mózg. To właśnie dlatego o nadciśnieniu tętniczym często dowiadujemy się przypadkowo – czasem od okulisty, neurologa lub wtedy, gdy pojawiają się problemy z nerkami albo potencją. Najgorszy scenariusz to ten, gdy pierwszym sygnałem jest zawał lub udar mózgu. U chorych na nadciśnienie zawał serca występuje 3–5 razy częściej, a wylew krwi do mózgu 4 razy częściej niż u osób zdrowych. Dlatego nawet wtedy, gdy nic nam nie dolega, warto choć raz w roku zmierzyć sobie ciśnienie krwi, aby mieć pewność, że układ krwionośny pracuje bez zarzutu.

1. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

2. Gaciong Z., Lewandowski J., Siński M., Abramczyk P., Jak rozpoznać wtórne postacie nadciśnienia tętniczego?

3. Jak obniżyć ciśnienie tętnicze, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, www.nadcisnienietetnicze.pl/dla_pacjentow/nadcisnienie_informacje/jak_obnizyc_cisnienie_tetnicze

fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij print wydrukuj
Zobacz także
Zdjęcia: Thinkstockphotos.com

Aktualizacja: 05.04.2017

Komentarze (1 - 10 z 27)
tezaurus, 15.05.2017 11.34
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie. Podczas wizyty lekarskiej wynosiło ono 145/95. Wykonywałem pomiary przez 2 tygodnie (2-3 razy dziennie) a wyniki kształtowały się od 130/65 nawet do 160/82 (gdzie widać wysokie ciśnienie skurczowe). Ciśnienie rozkurczowe tylko dwa razy podczas około 40-tu pomiarów wyniosły 95 a poza tymi przypadkami wynosiły poniżej 90. Zastosowano lek ENARENAL 5mg ale on nie przyniósł znacznej poprawy. Średnie ciśnienie wynosiło 145/85. Nowy lekarz zalecił zmianę leków na pół tabletki TRITACE 5 oraz jedną tabletkę BETALOC ZOK 25 (przyjmowane rano). Po miesiącu pomiarów ciśnienia wszystkie pomiary były poniżej 140/90 (średnio 135/82). I taki zestaw przyjmowałem do następnej kontroli przez 2 miesiące. Tu pomiary ciśnienia wykazały że średni pomiar zwiększył się do około 139/82 i lekarz zwiększył dawkę TRITACE 5 z pół tabletki do całej tabletki a BETALOC pozostawił bez zmian. Twierdził, że musimy zbić ciśnienie do około 120/80. Taki zestaw przyjmowałem przez kolejne dwa miesiące i znowu bez większych zmian. Średnia około 135/82. Wobec tego lekarz prowadzący dodał do tego zestawu kolejny lek TERTENSIF SR 1,5mg. Przyjmuję zestaw trzech leków przez około miesiąc i teraz mam udać się do kontroli a ciśnienie nadal nie spada do zalecanego przez lekarza i utrzymuje się na poziomie 135/82. Boję się że znowu zostanie zwiększona mi dawka albo dołożony zostanie kolejny lek. Chciałbym nadmienić, że mam 29 lat, 178cm wzrostu i około 85kg wagi. W mojej rodzinie zarówno babcia jak i ojciec chorują na nadciśnienie. Czy nie można ograniczyć ilości spożywania tych leków skoro zwiększanie dawek nie przynosi rezultatów założonych przez lekarza? Czy będę skazany na zażywanie leków już przez resztę swojego życia ??
 
graz, 02.05.2017 15.12
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki na obniżenie ciśnienia i mam w normie.. Niestety raz na jakiś czas (3 razy w ostatnim roku) mam nagle bardzo wysokie ciśnienie. Pierwszy raz, (jak zmierzyłam po 2 dniach dużych zawrotów) miałam ok 206 na 101. Bardzo szybko poszłam do lekarza i dal mi nowe tabletki (mocniejsze) z zaleceniem położenia się i wezwania pogotowia jeśli się samopoczucie pogorszy. Po ok tygodniu ciśnienie wrocilo do normy. Po tym incedencie wyskok ciśnienia miałam 2 razy. Juz nie powyżej 200 - najwyzsze 180 na 92. Trwa to ok tygodnia i wraca do normy. Mam w tym czasie duze zawroty glowy i problemy z balansem. Czy mogę sobie jakoś pomoc w tym czasie? Diete mam raczej w miare dobra, jestem szczupła i ,oprócz ciśnienia, zdrowa.
 
edek, 29.04.2017 11.32
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Witam serdecznie mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie tzn. 155/95. Bylem u kardiologa, serce mam zdrowe, nadciśnienie mam po prostu samoistne. Podwyższone ciśnienie mam w ciągu dnia, w nocy się normuje (miałem robione badanie ciśnieniomierzem całodobowym). Pan doktor przepisał mi tabletki Metoprolol 50 mg. Dawke dzienna 2 tabletki jem rano po sniadaniu. Ciśnienie po ich zjedzeniu mam w granicach 135/85. Chciałbym się dowiedzieć czy oprócz leczenia farmakologicznego mógłbym zastosować jakąś dietę, ewentualnie pić jakieś soki (jakie?), aby moje ciśnienie jeszcze troszkę się zmniejszyło. Czy lek na uspokojenie Tranxene 5mg w połączeniu z Metroprolem mogą ze sobą kolidować i przynieść niepożądany skutek?
 
marlena, 26.04.2017 11.28
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
w sierpniu kończę 21lat)od 4 lat mam nadciśnienie. ,mam 2 i pól letnie dziecko. rodziłam poprzez cesarskie ciecie z powodu stanu przedrzucawkowego. po ciąży ciśnienie nadal się nie unormowało. miałam wykonywane badania w celu wykrycia guza chromochlonnego takie jak np scyntygrafia. leżałam również w klinice nadciśnienia tętniczego i tam ciśnienie było w normie. teraz tez odczuwam tylko skoki przy stresie i bólu głowy ale sięgają one tylko do mniej więcej 160/100 . mimo to lekarz u którego się leczę (przychodnia w mojej miejscowości) nie chce obniżyć mi dawki leku . przyjmuje ramicor5mg. to jest odpowiednik bodajże ramiprilu o ile dobrze pamietam. nerki sa tez w porządku. 4mce temu miałam tylko kolkę nerkowa i zapalenie nerki lewej.kamien został wysiusiany. nie wiem czy to możne być sprawka dużej dawki leku (ciśnienie tak jak napisałam nie utrzymuje się ciągle) ale od kilku tygodni boli mnie brzuch a od 3 dni po lewej stronie kawałek pod zebrami. czy możne mieć wpływ na to dawka leku?
 
kamila, 12.04.2017 15.10
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
dwa tygodnie temu w pracy poczułam się bardzo źle , bardzo intensywny ból głowy od strony karku ( chyba od potylicy ale nie jestem pewna) , ból szczęk ,duszność , potem nudności i dreszcze . zmierzyłam sobie ciśnienie i okazało się ze mam 130/115 i tętno 107 . podobne ciśnienie utrzymywało się przez kolejne dni mimo ze wzięłam urlop i leżałam w domu . zawsze miałam ciśnienie w okolicach 110/75 i byłam przekonana że to podwyższone ciśnienie powoduje ze tak zle się czuję i bardzo szybko męczę. Zgłosiłam się do kardiologa . Miałam zrobione EKG . Dostałam leki i ciśnienie się ustabilizowało po dwóch dniach . W między czasie przechodziłam badania okresowe i mam powiększone OB obecnie 22 i niestety męczę się co raz bardziej i co raz szybciej i cały czas czuję jakby serce miało za mało miejsca i było mu ciasno w klatce piersiowej. Czy powinnam ponownie skontaktować się z kardiologiem.
 
ewelina, 13.03.2017 11.24
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Bardzo proszę o odpowiedź, bo nie daje mi to spokoju. Chodzę do lekarzy, kierują mnie na różne badania i nadal nie wiedzą co mi dolega. A skarżę się od paru lat na bóle głowy. Zwłaszcza z lewej strony. Jest to ból pulsujący a niekiedy świdrujący mi skroń. Robiłam tomografię głowy, EEG i nic. Myślałam, że to migrena. Ale lekarz stwierdził, że moje objawy nie są typowe dla migreny. W mojej rodzinie dużo osób cierpi na nadciśnienie i wiem,że jest to dziedziczne. Stąd moje obawy. Mam 24 lata i miewam ciśnienie typu 130/70, 135/80, 140/80, 130/90, ale bywa też 100/70, 110/70, 120/80, 125/70. Proszę o poradę, do jakiego lekarza mam się udać, czy mam nadciśnienie, czy powinnam brać jakieś leki?
 
xo, 01.03.2017 11.22
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
mam wskazanie lekarza neurologa by utrzymywać ciśnienie na poziomie 125/75, zaś miewam je 140-135/80-90, dostałam od lekarza rodzinnego lek Losacor, obserwując swój organizm i mierząc ciśnienie 3x dziennie regulowałam zażywanie leku : najpierw 1 tabletka dziennie z czasem 1/2, aż 1/4; przez okres miesiąca udawało mi utrzymywać ciśnienie we wskazanych wartościach , az do momentu gdy nadmiernie spadało 100/60 co powodowało fatalne samopoczucie, miałam zatem zgodnie z zaleceniem lek.rodz. brać lek co drugi dzień, by w którymś momencie zaniechać zażywania. Lecz jak jednego dnia nie wzięłam , zażyłam ciśnienie skoczyło do 150/95, zupełnie nie wiem jak sobie poradzić, by utrzymać stałe wartości, wezmę lek jest za niskie, nie wezmę za wysokie, ...rezonans magnetyczny głowy wykazał mikrowylewy, mam też bardzo długie i kręte tętnice szyjne, i zalecenie by utrzymywać ciśnienie na niskim poziomie wiąże sie z tym by nie dopuścić do udaru niedokrwiennego, ale jak sobie z tym poradzić? (ważę 61kg przy wzroście 160cm).
 
ka, 28.02.2017 15.07
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie..hm..mój główny błąd polega na tym,iż jak się wybieram zmierzyć tętno zakalam ta opaskę wzrasta i tętno boje się jakby tego myślę nad tym..a jak zdejmuje opaskę nagle już mam normalnie..hm...ogólnie b.szybko m i wzrasta tętno..najwyższe ciśnienie miałem 150 na 90 chyba..własnie jak się tak balem..a tak notlani to nie iwem bo zawsze jak mierze to się boje..hehe. moja mama tez tak ma..
 
ewa, 21.02.2017 11.19
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Od pewnego czasu mam problem ze skaczącym ciśnieniem,zmienia się często w ciągu dnia.Miałam raz156/130 lub 165/120.Tętno dochodziło już do 120 uderzeń na minutę.EKG wychodzi mi prawidłowo,dodamże mam nerwicę lękową i przeszłam już depresję.Lekarz przepisał mi Pramolan i Atenolol.Ciekawostką jest to że problemy z ciśnieniem zaczęły się gdy zaczęłam się odchudzać i schudłam 3 kilo.Zlecone też mam badania np. na hormony tarczycy.Co może być przyczyną takich skoków ciśnienia?
 
biel, 08.02.2017 11.18
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
rozpoznano u mnie nadciśnienie white coat, podobno ma to tlumaczenie nadciśnienie podczas wizyty, nadciśnienie białego kitla, etc. Rzeczywiście wizyta u lekarza mnie stresuje, czuje przyspieszone tętno, ale jak tego uniknąć? RR u lekarza ok. 150-160/100 mmHg. Mierzone w domu - 120-130/80. Miałem przeprowadzone badania holter ciśnieniowy, profil lipidowy, cukier, hormony t3, t4, TSH, transaminazy - norma (jeynie ALP 50). Za każdym razem, jak jestem u internisty czuję się niekomfortowo (brak opieki lekarza rodzinnego - jedynie prywatne przychodnie, a wiec za kazdym razem inny lekarz), bo musze od nowa wszystko tlumaczyć. Mozna takiej sytuacji uniknąc?
 
następne »
strona 1 z 3
DlaPacjentow24.pl
Najpopularniejsze artykuły
Domowe metody na hemoroidy: 6 skutecznych sposobów Domowe metody na hemoroidy: 6 skutecznych sposobów

Domowe sposoby na hemoroidy są skuteczne, ale terapię trzeba prowadzić zgodnie z zaleceniem...

więcej

129

HEMOROIDY (żylaki odbytu): przyczyny, objawy i leczenie hemoroidów HEMOROIDY (żylaki odbytu): przyczyny, objawy i leczenie hemoroidów

Hemoroidy ma co drugi Polak. A przecież żylaki odbytu da się pokonać prostymi metodami. Dlatego nie...

więcej

128

Domowe sposoby na nadciśnienie. Jak obniżyć ciśnienie tętnicze bez leków? Domowe sposoby na nadciśnienie. Jak obniżyć ciśnienie tętnicze bez leków?

Domowe sposoby na nadciśnienie tętnicze sprawią, że uchronisz serce przed skutkami często...

więcej

112

Ból w klatce piersiowej to objaw choroby. Przyczyny bólu w klatce piersiowej Ból w klatce piersiowej to objaw choroby. Przyczyny bólu w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej występuje w przebiegu wielu schorzeń, nie tylko tych układu...

więcej

112

Znajdź badanie

albo

albo

Alfabetyczny indeks badań

a b c d e f g h i k
l m n o p r s t u v
w z ż
Eksperci

Przede wszystkim należy chronić w tym przypadku skórę przed czynnikami drażniącymi (detergenty, zmiany temperatur, alergeny kontaktowe) oraz intensywnie natłuszczać. Warto dodatkowo ocenić skórę...

Nie pisze Pani, czy coś w ostatnim czasie zmieniło się u Pani w życiu, może pojawił się jakiś stres, który może powodować problemy z mową albo np. korygowała sobie Pani uzębienie, co też ma...

Zdrowa społeczność

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.