Psychiatria

Psychiatria to specjalizacja medyczna poświęcona diagnozie i leczeniu zaburzeń oraz chorób psychicznych. Psychiatra zajmuje się nie tylko analizą medycznego aspektu dysfunkcji, ale bada również ich uwarunkowania społeczne, rodzinne i pychologiczne. Często tylko tak holistyczne podejście do pacjenta pozwala na znalezienie rozwiązania problemu. W odróżnieniu od psychologii, psychiatria jest dyscypliną medyczną.

Eksperci przewidują, że do 2030 r. depresja będzie główną przyczyną globalnego obciążenia schorzeniami. Wiele osób cierpi w milczeniu i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że może mieć ten problem. Właśnie tak wygląda cicha depresja.
Derealizacja jest zaburzeniem psychicznym polegającym na poczuciu wyobcowania. Chory ma wrażenie, że funkcjonuje w nierealnym i nierzeczywistym świecie. Derealizacja często występuje razem z depersonalizacją. Czym jest derealizacja i jakie są jej przyczyny?
Brzmi jak nieśmieszny żart, ale to prawdziwy przypadek, którego opis został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie medycznym. Opis dotyczy kobiety, która pewnego dnia usłyszała głos, mówiący jej, że ma guza mózgu. Wszystko wydarzyło się w latach 80. XX wieku, ale dopiero teraz historią emocjonują się internauci z całego świata.
25-letnia Jordanna Tait opowiedziała, że jej dwuletnia córeczka ma "wilczy apetyt" na przedmioty nienadające się do spożycia. W domu zjada wszystko, co wpadnie jej w ręce, m.in. meble, piloty od telewizora, a nawet buty. Mała Dolly upodobała sobie także gryzienie ścian. To dlatego, że dziewczynka cierpi na niezwykle zagrażające zdrowiu zaburzenie. Jej mama błaga o pomoc. "Kocham moje dziecko, jest niesamowite, ale nie mam wsparcia" - wyznała.
Niewątpliwie anoreksja, określana jako jadłowstręt psychiczny, jest niezwykle silnym i podstępnym przeciwnikiem. Dotyka coraz większą liczbę osób szczególnie w młodym wieku. Walka z nią nie jest łatwa. Licealistka Agata Borkowska opowiedziała o swoich zmaganiach z chorobą z zakresu zaburzeń odżywiania. Jej udało się ją pokonać i teraz zwraca się z apelem do polityków, że stan psychiatrii dziecięcej w Polsce wymaga wsparcia, a nawet reformy.
Każdego dnia mnóstwo ludzi na całym świecie walczy z depresją. Dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia przewidują, że do 2030 roku stanie się najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową. Jej leczenie obejmuje połączenie farmakoterapii z opieką psychoterapeuty. Według belgijskich lekarzy wizyty w muzeach mogą być pomocne w walce z tym zaburzeniem.
Grupa szwedzkich naukowców nie ma dobrych wiadomości dla osób dotkniętych zaburzeniami z grupy ADHD. Jak wynika z ich analizy, mogą być bardziej narażeni na ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. Mało tego to zagrożenie może jeszcze wzrosnąć z powodu innych dodatkowych czynników. O swoim odkryciu uczeni napisali na łamach czasopisma "World Psychiatry".
OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, polega na występowaniu u chorego nawracających natrętnych myśli lub czynności, którym trudno się oprzeć. Próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym lękiem, niepokojem, napięciem bądź cierpieniem. Czym objawia się zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, jakie są jego przyczyny i jak wygląda leczenie?
Mitoman to osoba, która kłamie... całkowicie bez powodu. Przeczytaj, czym mitomania się charakteryzuje, jaki ma wpływ na życie cierpiących na niego ludzi i dowiedz się, jak walczyć z mitomanią!
ADHD u dorosłych może irytować obserwatorów, czasem nawet wywoływać u nich poczucie zagrożenia. Dlatego warto poświęcić chwilę na zrozumienie, z czego wynika i czym to zaburzenie się objawia. Impulsywność u dorosłych z ADHD przejawia się jako częste przerywanie wypowiedzi innych osób, trudność w czekaniu na swoją kolej, gwałtowne, często nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne, ekspresyjna mimika i gestykulacja.
ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia hiperkinetyczne) to jeden z najczęściej występujących wśród dzieci i młodzieży problemów psychiatrycznych. Z ADHD związane są dysfunkcje w trzech różnych obszarach: zachowaniu uwagi, impulsywności oraz nadruchliwości. Sprawdź, jakie objawy u dziecka mogą sugerować właśnie ADHD, przekonaj się, jakie są przyczyny tej jednostki i kryteria jej rozpoznawania, a także przeczytaj, na czym polega leczenie ADHD.
Nerwica ma dość specyficzne objawy. Typowym z nich jest przede wszystkim lęk. Poza nim pacjenci z nerwicą mogą doświadczać również symptomów somatycznych, takich jak kołatania serca, duszność czy uporczywe bóle brzucha lub głowy. Jakie dokładnie problemy nazywamy zaburzeniami nerwicowymi i na czym opiera się leczenie nerwic?

Diagnozowanie zaburzeń psychiatrycznych nie jest proste. Wiele schorzeń nie okazuje wyraźnych objawów lub daje o osobie znać jedynie w określonych warunkach środowiskowych. Co więcej, osoby chore często niechętnie podejmują leczenie, ponieważ są przekonane o braku problemu. W odróżnieniu od typowych chorób i urazów choroby psychiczne nierzadko modyfikują świadomość i postrzeganie otoczenia. Dlatego chory może być przekonany o tym, że nic mu nie dolega, a jego zachowania i reakcje mieszczą się w kanonie ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych.

Leczenie psychiatryczne może odbywać się zarówno podczas pobytu w szpitalu, w specjalistycznej klinice, np. Poradni Leczenia Uzależnień albo prywatnym gabinecie.

Do typowych chorób i zaburzeń psychicznych można zaliczyć schizofrenię, zaburzenia nastroju, parafilie, zaburzenia odżywiania (np. bulimia, anoreksja, ortoreksja), alkoholizm i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli uporczywe powtarzanie określonych zachowań lub myśli. Objawy poszczególnych chorób mogą występować ze zmienną częstotliwością – od jednorazowych epizodów, przez remisję (ustępowanie w czasie), aż po zaburzenia utrwalone.

W psychiatrii diagnostykę chorób i zaburzeń przeprowadza się w oparciu o dwa zestawienia – DSM-5 oraz ICD-10. Leczenie zdiagnozowanych chorób może odbywać się na kilka sposobów. Najczęściej stosuje się psychoterapię, niekiedy w połączeniu z farmakoterapią. Dopiero kiedy podstawowe metody leczenia okazują się niewystarczające zaleca się sięgnięcie po bardziej inwazyjne zabiegi jak terapię elektrowstrząsową, a w ostateczności psychochirurgię. Ten ostatni zabieg polega na przerwaniu połączeń między ośrodkami ośrodkowego układu nerwowego i wymaga niezwykłej precyzji możliwej dzięki metodom stereotaktycznym.