Onkologia

Onkologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem i leczeniem. Z kolei specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i leczeniem schorzeń nowotworowych to onkolog. Leczenie onkologiczne, w zależności od stwierdzonego schorzenia, ma różny przebieg. Niezależnie od przypadku onkolog planuje terapię farmakologiczną, chemioterapeutyczną lub radiologiczną. Choroba nowotworowa może dotyczyć różnych narządów, dlatego wskazana jest czujność onkologiczna czyli dokładne obserwowanie i samobadanie swojego ciała.

Podczas debaty "Postępy w polskiej onkologii" eksperci zwracali uwagę, że nowotwory, z którymi coraz lepiej radzi sobie Europa zachodnia, u nas wykazują tendencję wzrostową. Szczególnie uważnie warto przyjrzeć się zgonom u kobiet, ponieważ w grupie wiekowej 20-44 lata nowotwory złośliwe stanowią bardzo wysoki odsetek wszystkich przyczyn zgonów - apelowała dr Urszula Wojciechowska z Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN).
W ciągu ostatnich 30 lat liczba nowotworów u osób do 50 roku życia wzrosła o niemal 80 proc. Jeśli świat czegoś nie wymyśli, wkrótce czekają nas kolejne skokowe wzrosty. Najpewniej śmiertelni wrogowie człowieka uderzą najmocniej w czterdziestolatków.
Chyba trudno byłoby znaleźć rok, w którym badacze bądź media nie ogłaszaliby "przełomu" w leczeniu raka. Do wszelkich tego typu doniesień trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności. Rak nie jest jedną chorobą, o stałym przebiegu i mechanizmie działania, na którą znajdzie się uniwersalne remedium. Wręcz przeciwnie - potrzeba wielu przełomów, różnych rozwiązań i celowanych terapii.
Immunoterapia okazała się metodą niezwykle skuteczną w leczeniu wielu typów raka, także wtedy, gdy nowotwór jest oporny na inne terapie lub zaawansowany. W tej dziedzinie wciąż dokonywane są przełomowe odkrycia i wprowadzane nowe leki. Teraz Brytyjczycy mogą skorzystać z nowej metody leczenia – podskórnego zastrzyku przeciwnowotworowego, co znacząco skraca czas podawania leku.
Jakie są objawy raka przed śmiercią? Jak umiera się na raka? Nie ma jednego schematu. Każdy umiera trochę inaczej. Niektóre objawy uzależnione są od rodzaju nowotworu. Są jednak pewne znaki, które wskazują, że osoba chora na raka powoli odchodzi. Oto sygnały, jakie organizm wysyła tuż przed śmiercią.
Eksperci sprawdzili, jakie produkty chronią przed rakiem płuc. Wyodrębnili dwa, których ten typ nowotworu nie lubi najbardziej. Stanowią one tym samym skuteczną ochronę przed rakiem płuc.
W Polsce zwiększa się liczba kobiet z rakiem endometrium, coraz więcej chorych umiera. Sytuacja chorych Polek jest gorsza, niż pacjentek w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego standardem powinno być określenie statusu molekularnego nowotworu, a w przypadku zaawansowanego i nawrotowego raka endometrium – także dostęp do immunoterapii.
Amerykańscy naukowcy odkryli cztery wczesne objawy raka jelita grubego, które mogą wystąpić nawet dwa lata przed postawieniem diagnozy. Badacze zauważają, że te symptomy często są ignorowane przez pacjentów, choć powinny stanowić "sygnał ostrzegawczy". Wyniki badań opublikowano 4 maja 2023 .
Rak wątroby jest niezwykle groźnym przeciwnikiem. To nowotwór o wysokim stopniu złośliwości, zazwyczaj mało pomyślnym rokowaniu i trudnym przebiegu. Lekarz wskazuje na jeden z wczesnych objawów choroby, który można zauważyć w trakcie jedzenia.
Rzadko diagnoza choroby jest poprzedzona brakiem sygnałów, które wysyła organizm. W większości przypadków schorzenia dają o sobie znać, powodując jeden objaw, a najczęściej cały ich szereg. Ich świadomość może uratować życie, ale jak wykazują badania – wiele osób po prostu ignoruje niepokojące symptomy i nie zgłasza się do lekarza. Czym to grozi?
Pomimo nieustannego rozwoju medycyny nadal nie opracowano stuprocentowo skutecznej terapii przeciwko rakowi. Czy pacjenci z chorobą nowotworową mogą liczyć na postęp w tym zakresie? Wiele wskazuje na to, że tak. Jak działają szczepionki przeciwnowotworowe i dlaczego prace nad nimi trwają tak długo?
Nawroty nowotworów złośliwych są dziś znacznie poważniejszym dla medycyny problemem niż leczenie pierwotnych guzów złośliwych. Dlaczego niektóre nowotwory złośliwe nawracają i które z nich mogą mieć najgorsze rokowania dla pacjentów?

Onkologia jest nauką o przyczynach powstawania chorób nowotworowych, ich patologii i epidemiologii. Onkolog zajmuje się leczeniem różnego rodzaju schorzeń nowotworowych, pośród których znajdują się np.: nowotwory piersi, sutka, jajników, szyjki macicy, jądra, prostaty, żołądka, wątroby, jelita grubego, skóry, guzy mózgu. Choć wizyta u onkologa nie różni się niczym od wizyty u innego specjalisty, budzi wiele emocji, dlatego warto wybrać się na nią w towarzystwie bliskiej osoby.

Objawy choroby często są bagatelizowane, a konsultacja u onkologa ma miejsce dopiero na zaawansowanym etapie choroby. Do symptomów, które powinny zaniepokoić i skłonić do badania należą m.in. wystąpienia na ciele znamion i narośli, wyciek z brodawek sutkowych, krwiomocz, krew w kale, utrzymujący się przez dłuższy czas kaszel lub chrypa, przewlekła gorączka, drgawki, długotrwały ból żołądka lub wątroby, bezsenność lub nadmierna senność.

Leczenie choroby onkologicznej jest zróżnicowane jednak w każdym przypadku onkolog dokładnie planuje proces leczenia. Do badań pobierany jest również wycinek z chorej okolicy, który zostaje poddany dokładnej analizie i ocenie. Specjalista w dziedzinie onkologii kieruje także na zabiegi chirurgiczne, współpracuje z psychoonkologami i bierze udział w opiece paliatywnej. Niestety zbyt późne zdiagnozowanie nowotworu może zakończyć się śmiercią pacjenta.