Reklama i marketing

2018-09-18 10:59

Kontakt do działu reklamy i marketingu

KONTAKT DO DZIAŁU REKLAMY:

Ewelina Wolszczak

Dyrektor Sprzedaży Segmentu Zdrowie i Parenting

e-mail: ewolszczak@grupazpr.pl

KONTAKT DO DZIAŁU MARKETINGU:

Alicja Szydłowska

Specjalista ds. Marketingu

e-mail: aszydlowska2@grupazpr.pl

TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP 526-10-04-620, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 19 366 667,00 złotych, timesa.pl