Reklama i marketing

2018-09-18 10:59

Kontakt do działu reklamy i marketingu

Kontakt do działu reklamy:

Andrzej Tuzinowski
Dyrektor Handlowy - Biuro Reklamy Prasy i Internetu
Kom. +48 694 404 021

Aleksandra Włodarczyk
Dyrektor Segmentu Zdrowie i Parenting
Kom. +48 781 810 434


Kontakt do działu marketingu:

Małgorzata Bałuch-Lisowska
Dyrektor Marketingu Zdrowie i Parenting 
marketing_online@grupazpr.pl

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych