Przeszczep nerki. Sprawdź, kiedy jest niemożliwy do wykonania

2014-07-02 13:33

Przeszczep nerek jest najlepszą metodą leczenia narządu z bardzo osłabioną wydolnością . Przedłuża życie, poprawia jego jakość, a ponadto jest tańsze w porównaniu z dializoterapią. Sprawdź, czy masz przeciwwskazania do przeszczepu.

Przeszczep nerki jest najlepszą metodą leczenia schyłkowej niewydolności tego narządu. Celem operacji jest wydłużenie oraz znaczna poprawa komfortu życia pacjenta. Rocznie w Polsce ponad 2 tysiące chorych czeka na przeszczepienie nerki, a około 1000 z nich przeszczep otrzymuje. Wszyscy chorzy zakwalifikowani do operacji trafiają na Krajową Listę Osób Oczekujących na  Przeszczepienie. Lista ta jest wspólna dla całej Polski.

Przeszczep nerki - wskazania

Przeszczep nerki wykonuje się u osób z trwałą utratą pracy nerek własnych, co najczęściej jest następstwem ich przewlekłej choroby, głównie cukrzycy, a także zapaleń kłębuszkowych, nadciśnienia tętniczego oraz wielotorbielowatości.

Nerka przeszczepiona od żywego dawcy funkcjonuje lepiej i dłużej od nerki pobranej od osoby zmarłej.

W Polsce dializowanych jest 343 chorych na milion mieszkańców, z tego ok. 7 proc. rocznie otrzymuje przeszczep nerki. Każdy chory z nieodwracalną niewydolnością nerek powinien być rozważany jako potencjalny biorca – zabieg wykonuje się zarówno u pacjentów leczonych dializami (hemodializy lub dializy otrzewnowe), jak i u tych u których nie rozpoczęto jeszcze dializoterapii (przeszczepienie wyprzedzające).

Narząd może pochodzić od osoby zmarłej lub żywej. Polskie prawodawstwo zezwala na przeszczepianie narządów od dawców żywych spokrewnionych, w przypadku dawcy niespokrewnionego zgodę wydaje sąd.
Wyniki przeszczepiania wyprzedzającego nerek są lepsze niż transplantacji wykonanej w okresie dializoterapii, podobnie jest w przypadku narządu pobranego od żywego dawcy. Przeszczep wyraźnie przedłuża przeżywalność pacjentów – o 68% maleje ryzyko zgonów w porównaniu z chorymi dializowanymi. Prognozowany czas przeżycia pacjenta po transplantacji wynosi 20 lat, a oczekującego na przeszczep chorego dializowanego 10 lat. Najwięcej zyskują ludzie młodzi (do 30. roku życia), jednak przedłuża on życie także pacjentom po 60. roku życia.

Kto może zostać dawcą nerki?

Dawcą nerki może zostać osoba:

 • spokrewniona: rodzeństwo, rodzice, synowie, córki, kuzyni, a nawet dziadkowie
 • osoba nie spokrewniona: małżonek, osoba przysposobiona (adoptowana)
 • za zezwoleniem odpowiedniej Komisji Etycznej oraz sądu osoba nie spokrewniona, pozostająca z biorcą w stosunku emocjonalnym odpowiadającym faktycznie stosunkom rodzinnym (np. konkubin, jedyny żywiciel)
Warto wiedzieć

Warunki wykonania przeszczepu nerki

 • zgodność grup głównych krwi A, B, AB, 0 (zgodność czynnika Rh nie ma znaczenia) jest najważniejszym warunkiem
 • pilność wykonania zabiegu (pierwszeństwo mają np. chorzy, u których nie ma możliwości przeprowadzania dializ)
 • podobieństwo antygenów tkankowych między dawcą a biorcą
 • brak obecności we krwi biorcy  przeciwciał skierowanych przeciwko komórkom przeszczepu
 • czas oczekiwania na przeszczep
 • dobry stan zdrowia potencjalnego biorcy

Wybór dokonywany jest na podstawie programu komputerowego według algorytmu jednolitego dla wszystkich ośrodków transplantacyjnych. Narząd przypada osobie najbardziej zgodnej tkankowo z dawcą i najdłużej oczekującej. Każdy biorca otrzymuje jedną nerkę.

  Kiedy przeszczep nerki jest niemożliwy. Przeciwwskazania do przeszczepu nerki

  Przeciwwskazania bezwzględne do przeszczepienia nerki to:

  Pierwszy udany zabieg transplantacji nerki od bliźniaka jednojajowego przeprowadzono w 1954 r. w Bostonie, w Polsce nerki zaczęto przeszczepiać 12 lat później. Obecnie w naszym kraju działa 18 ośrodkach transplantacyjnych, w tym jeden pediatryczny.

  • czynna choroba nowotworowa
  • niedające się opanować zakażenia
  • znaczne uszkodzenie innych narządów i układów obciążające rokowanie
  • brak współpracy pacjenta (choroby psychiczne, narkomania, alkoholizm)
  • skrajny wiek, rokowanie przeżycia poniżej 2 lat
  • schyłkowa niewydolność innych narządów (serce, płuca, wątroba); w wybranych przypadkach rozważa się przeszczep wielonarządowy: nerka + wątroba, nerka + serce, nerka + płucoserce
  • miażdżyca uogólniona z zaawansowanymi zmianami naczyniowymi i narządowymi.

  Przeciwwskazania względne w przypadku nerek stanowią:

  • czynne zakażenia wymagające leczenia
  • uszkodzenie wątroby
  • zmiany w końcowym odcinku układu moczowego (choroba szyi pęcherza, zastawka cewki, przerost stercza, duże refluksy pęcherzowo-moczowodowe)
  • przebyta choroba nowotworowa.

  Najbardziej narażonymi na utratę przeszczepu są osoby powyżej 60. roku życia, otyłe (BMI powyżej 30), z rozpoznaniem choroby o wysokim ryzyku nawrotu w przeszczepionej nerce, po utracie poprzednich przeszczepów z przyczyn immunologicznych oraz wysokoimmunizowani.

  Przeszczep nerki - na czym polega? Ile trwa?

  Chirurg wykonuje cięcie w dole brzucha, zazwyczaj po prawej lub lewej stronie. Nową nerkę przyszywa się do dużych naczyń krwionośnych w pobliżu pęcherza moczowego. W rzadkich sytuacjach konieczny jest inny wybór miejsca przeszczepienia lub dodatkowe zabiegi, np. usunięcie nerki własnej (choremu zwykle pozostawia się jego własne nerki. W trakcie operacji do pęcherza moczowego  zostanie wprowadzony cewnik, a w okolicę przeszczepionej nerki dren, które zostaną usunięte w kilka dni po zabiegu. Przeszczep nerki trwa od 2 do 4 godzin. Po transplantacji nerki pacjent przyjmuje codziennie leki immunosupresyjne, które zapobiegają procesowi odrzucania. Leczenie to jest konieczne przez cały okres funkcjonowania przeszczepu. Zazwyczaj chorzy po operacji spędzają w szpitalu 2-3 tygodnie.

  Przeszczep nerki - rokowania

  Współczesnej transplantologii udało się uzyskać bardzo dobre wczesne wyniki przeżywalności pacjentów i przeszczepów, natomiast niezadowalające są wyniki odległe (z czasem dochodzi bowiem do utraty funkcji przeszczepionej nerki i konieczne staje się ponowne leczenie dializami lub wykonanie kolejnej transplantacji). Stąd najważniejszym wyzwaniem staje się wydłużenie przeżycia pacjentów i przeszczepów oraz poprawa czynności nerki przeszczepionej.

  Wyniki transplantacji tego narządu w Polsce są bardzo dobre i porównywalne ze światowymi. Roczne przeżycia przeszczepu nerki wynoszą 95 proc., a pięcioletnie 77 proc.. Po 10 latach czynny przeszczep ma ponad połowa pacjentów.

  prof. Artur Kwiatkowski - W Polsce odsetek przeszczepów nerek od żywych dawców to jedynie 4 proc.

  Źródło: biznes.newseria.pl

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.