Dobre wieści dla pacjentów. Zamiast ryzykownej procedury, bezpieczniejsze badanie

2024-02-23 15:50

Koronarografia to niezwykle istotne badanie diagnostyczne, ale zarazem inwazyjne. Lekarze chcieliby z niego zrezygnować za każdym razem, gdy to możliwe, stosując nowocześniejsze, bardziej bezpieczne rozwiązania. Do tej pory nie mogli kierować się tylko wiedzą medyczną, bo na drodze stały jeszcze procedury. Zmiana prawdopodobnie od marca.

Dobre wieści dla pacjentów. Zamiast ryzykownej procedury, bezpieczniejsze badanie
Autor: Getty Images Dobre wieści dla pacjentów. Zamiast ryzykownej procedury, bezpieczniejsze badanie

Ministerstwo Zdrowia znosi kryterium kwalifikacji do badania tomografii komputerowej (TK) tętnic wieńcowych, finansowanego przez NFZ. Ma to na celu zwiększenie dostępności do tego świadczenia oraz szybszą diagnostykę.

Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w połowie lutego przekazano do konsultacji publicznych. Według zapowiedzi to jednak nie jest początek długotrwałego procesu. Podobno już w marcu pacjenci skorzystają z nowych przepisów.

Prezes Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie o kontroli jaką NFZ przeprowadziło w placówce

Dostęp do TK tętnic wieńcowych - co dokładnie ma się zmienić

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów ma być zwiększenie dostępności do badania tomografii komputerowej (TK) tętnic wieńcowych.

Aż trudno w to uwierzyć, że aktualnie uprawnieni do skorzystania z tego świadczenia są wyłącznie pacjenci po zabiegach koronoplastyki lub wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych. W znowelizowanym rozporządzeniu to zastrzeżenie zostanie uchylone.

Pacjenci, którzy są po poważnym epizodzie kardiologicznym i których być może czeka właśnie koronoplastyka lub wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych, w ramach NFZ przechodzą aktualnie inwazyjną koronarografię, chociaż angio-TK naczyń sercowych mogłoby ułatwić lekarzom podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu.

Koronarografia jest zdecydowanie droższa dla płatnika i bardziej obciążająca dla chorego niż TK. Grozi choćby powikłaniami po badaniu, a nawet zgonem w jego trakcie.

TK naczyń wieńcowych - MZ wyjaśnia

Chociaż sprawa wydaje się oczywista, resort zdrowia tłumaczy swoją decyzję:

- TK tętnic wieńcowych to nieinwazyjne badanie obrazowe pozwalające na ocenę anatomii krążenia wieńcowego, które zapewnia wysoką skuteczność w rozpoznawaniu zwężeń tętnic wieńcowych oraz anomalii ich rozwoju. Jest badaniem alternatywnym do inwazyjnego, bardziej obciążającego oraz droższego zabiegu diagnostycznego koronarografii - pisze resort w uzasadnieniu.

Tak naprawdę to poprzednicy powinni się tłumaczyć, dlaczego przepisy dopiero teraz mają być zmienione.

TK tętnic wieńcowych - stanowisko ekspertów:

Ministerstwo Zdrowia powołuje się na opinię ekspertów, którzy przekonują, że zmiana warunków realizacji świadczenia jest uzasadniona. 

Według wytycznych towarzystw naukowych wskazania do TK tętnic wieńcowych obejmują również przypadki, gdzie badanie ma wykluczyć chorobę wieńcową, a nie tylko ją rozpoznać.

- TK tętnic wieńcowych powinno się wykonywać w klinicznie niejednoznacznych przypadkach celem wykluczenia choroby naczyń wieńcowych oraz innych patologii serca i śródpiersia - podkreśla MZ.

Resort zdrowia zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.