Latanoprost Arrow

1 ml kropli zawiera 50 µg latanoprostu; krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Latanoprost Arrow but. 2,5 ml, krople do oczu, roztw.

Latanoprost

37.06 zł 2019-04-05

Działanie

Analog prostaglandyny F2α i wybiórczy agonista receptora prostanoidowego FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po około 3-4 h po podaniu, osiągając maksimum po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Po podaniu do worka spojówkowego latanoprost wchłania się przez rogówkę, ulegając w całości hydrolizie do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie kwasu latanoprostowego w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w gałce ocznej; metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w osoczu wynosi ok. 20 min. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. Lek może być stosowany u dzieci i młodzieży według takiego samego schematu dawkowania jak u dorosłych. Natychmiast po zakropleniu zaleca się uciśnięcie przez minutę woreczka łzowego w kącie przyśrodkowym oka (zamknięcie dróg łzowych), aby ograniczyć wchłanianie latanoprostu do krwiobiegu. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 5 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków. Lek może być stosowany u dzieci i młodzieży według takiego samego schematu dawkowania jaku dorosłych. Brak danych dotyczących wcześniaków., dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 1 roku są ograniczone.

Wskazania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i jaskrą dziecięcą i młodzieńczą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na latanoprost lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci do ukończenia 1 rż. są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących wcześniaków (urodzonych przed 36. tyg. ciąży). U dzieci w wieku do 3 lat, u których głównie rozwija się pierwotna jaskra wrodzona, w pierwszej kolejności stosuje się leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomię/goniotomię). Nie ustalono długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą zamkniętego kąta, jaskrą otwartego kąta u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, jaską wrodzoną, w ostrych napadach jaskry zamkniętego kąta przesączania, w stanach zapalnych oka, w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy, u pacjentów z afakią, z pseudofakią i przerwaną torebką tylną soczewki lub wszczepioną soczewką przedniokomorową, u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki (pacjenci z retinopatią cukrzycową i zamknięciem światła naczyń siatkówki) oraz u pacjentów ze skłonnością do wystąpienia zapalenia tęczówki lub zapalenia błony naczyniowej oka. Stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie; unikać stosowania w przypadku aktywnego opryszczkowego zapalenia rogówki oraz u pacjentów z nawrotowym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Ostrożność zachować u pacjentów z astmą. W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki (poprzez zwiększenie ilości brązowego barwnika w tęczówce); leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie latanoprostem należy przerwać; należy poinformować pacjenta o możliwości trwałej zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także powodować keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną keratopatię wrzodziejącą - należy uważnie monitorować pacjentów z zespołem suchego oka lub z chorobami, w których występuje uszkodzenie rogówki, jeżeli lek jest stosowany często lub długotrwale. Ponieważ soczewki kontaktowe mogą wchłaniać chlorek benzalkoniowy, przed wkropleniem leku należy je zdjąć; można je ponownie założyć po 15 min.

Niepożądane działanie

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u pacjentów z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym; u pacjentów o jednorodnie niebieskich oczach zmian tych nie obserwowano, a u pacjentów o jednorodnie szarych, zielonych lub brązowych oczach zmiany te stwierdzano rzadko; zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna, nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi, może być trwała), łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówki, podrażnienie gałki ocznej (uczucie pieczenia, piasku w oku, kłucia i obecności ciała obcego w oku), zmiany dotyczące rzęs i włosów meszkowych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja i liczba; przeważająca większość przypadków dotyczy populacji Japończyków). Często: przemijające punktowate nadżerki nabłonka (w większości przypadków bezobjawowe), zapalenie brzegów powiek, ból oka. Niezbyt często: obrzęk powiek, zespół suchego oka, zapalenie rogówki, nieostre widzenie, zapalenie spojówek, wysypka skórna. Rzadko: zapalenie tęczówki i (lub) błony naczyniowej oka (większość przypadków dotyczy pacjentów z współwystępującymi czynnikami predysponującymi), obrzęk plamki, objawowy obrzęk i nadżerki rogówki, obrzęk okolicy okołooczodołowej, zmiany kierunku wyrastania rzęs niekiedy powodujące podrażnienie oka, dodatkowy rząd włosków przy ujściu gruczołów Meiboma (distichiasis -dwurzędność rzęs), astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej, duszność, miejscowe reakcje skórne powiek, ściemnienie skóry powiek. Bardzo rzadko: zaostrzenie objawów dławicowych u pacjentów z dławicą piersiową, ból w klatce piersiowej. Częstość nieznana: opryszczkowe zapalenie rogówki, torbiel tęczówki, ból i zawroty głowy, kołatanie serca, ból mięśni, ból stawów. U dzieci i młodzieży profil działań niepożądanych jest podobny do profilu w populacji pacjentów dorosłych; u dzieci i młodzieży częściej niż u dorosłych obserwowano zapalenie nosogardzieli oraz gorączkę.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia - do czasu ustąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Cena

Latanoprost Arrow, cena 100% 37.06 zł

Preparat zawiera substancję: Latanoprost

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."