Jaki masz poziom IQ? Sprawdź swoją inteligencję w naszym teście IQ online!

2024-03-27 11:53

Test IQ dostępny online stał się w ostatnich latach bardzo popularny – nietrudno natknąć się na rozmaite internetowe testy, które miałyby pozwolić uzyskać wiedzę na temat tego, jaki jest nasz iloraz inteligencji. Przeczytaj, czym dokładnie jest IQ, dowiedz się, jak je mierzyć, a także sprawdź, jakie znaczenie ma określanie wartości IQ.

Jaki masz poziom IQ? Sprawdź swoją inteligencję w naszym teście IQ online!
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Co to jest test IQ?
  2. Czy testy IQ online są miarodajne?
  3. Czym jest IQ?
  4. Czy istnieje norma IQ?

Co to jest test IQ?

Test IQ dostępny online ma wiele różnych postaci. W Internecie można znaleźć wiele darmowych testów IQ. Oczywiście można wykonywać tego typu testy, ale należy pamiętać, że wiarygodne wyniki można otrzymać wyłącznie poprzez wykonanie standaryzowanych testów.

Inteligencja bywa bowiem definiowana bardzo różnie. Jedną z częściej używanych w tym przypadku definicji jest ta, według której inteligencja świadczy o zdolności rozumienia otaczającego ludzi świata, a także radzenia sobie ze spotykanymi w trakcie życia różnymi zadaniami czy trudnościami. Jednoznacznie trudno więc określić, czym jest intelekt.

Czy testy IQ online są miarodajne?

Nietrudno się dziwić, że od wielu już lat poszukiwane są wyznaczniki ludzkiej inteligencji. W przeszłości podejmowano chociażby próby poszukiwania związków pomiędzy intelektem a szczególnymi cechami ludzkiego wyglądu.

Poszukiwano też zależności pomiędzy budową i czynnością ludzkiego mózgu a inteligencją – zwracano uwagę m.in. na to, że wpływ na poziom intelektu może mieć wielkość i kształt płatów czołowych mózgu, ale i stopień przepływu przez nie krwi czy całkowita ilość substancji szarej w mózgowiu.

Jednoznacznych jednak wniosków o inteligencji człowieka na podstawie powyższych czy też innych, niewymienionych tutaj, parametrów – przynajmniej obecnie – wyciągać po prostu nie można. W tej chwili najczęściej używanym wskaźnikiem, który określa ludzką inteligencję, jest wskaźnik IQ.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje IQ, weź udział w poniższym teście. 

Warto dodać, że ma on formę zabawy, a nie profesjonalnego testu. Całkowicie miarodajny wynik można uzyskać zasadniczo wyłącznie wtedy, gdy ocena intelektu przeprowadzana jest z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi, a sam wynik testów oceniany jest przez specjalistę, którym zazwyczaj jest psycholog.

Test na inteligencję. Sprawdź swoje IQ

Pytanie 1 z 10
Wybierz niepasujące słowo
Depresja - choroba śmiertelna

Czym jest IQ?

IQ to skrót od angielskiego terminu "intelligence quotient", w języku polskim tłumaczy się to wyrażenie jako iloraz inteligencji. Wskaźnik ten ma wartość liczbową i na jego podstawie określa się to, jaka jest inteligencja danej osoby.

Współcześnie nietrudno natknąć się na testy, których wykonanie ma umożliwić określenie wartości ilorazu inteligencji, od kiedy jednak zaczęto mówić o tym parametrze?

Otóż doniesienia o IQ pojawiły się w 1905 roku, kiedy to – dzięki pracom Alfreda Bineta i Teodora Simona – wydany został pierwszy test umożliwiający dokonanie oceny intelektu u dzieci. W teście tym znalazły się zadania intelektualne o różnym poziomie trudności.

Początkowo test przeprowadzany był u różnych dzieci w celu określenia, jakie jego wyniki można uznać za przeciętne, jakie za poniżej, a które powyżej normy. Wtedy też pojawiło się pojęcie wieku umysłowego. Określano go właśnie na podstawie wyniku testu Bineta-Simona.

Jak rozumiano te pojęcie, wytłumaczyć można dość prostym przykładem. Otóż kiedy 6-latek wykonywał poprawnie zadania, które typowo dawało radę zrobić 7-letnie dziecko, jego wiek umysłowy określano na 7 lat. Wtedy zaś, gdy dziecko 6-letnie osiągało wynik odpowiadający zdolnościom 5-latka, jego wiek umysłowy szacowano na 5 lat.

Tłumaczenie pojęcia wieku umysłowego może się wydawać dość zawiłe i zbędne, w praktyce jednak jest to potrzebne po to, aby wyjaśnić, skąd wzięło się pojęcie ilorazu inteligencji. Jak można się domyślić, skoro jest on określany właśnie jako iloraz, to jakaś wartość musi ulegać podzieleniu przez inną.

Tutaj pojawia się koncepcja Williama Sterna, który był kolejną osobą, mającą znaczący udział w opracowywaniu całej koncepcji IQ. To właśnie on zaproponował, aby wiek umysłowy odnosić bezpośrednio do wieku kalendarzowego. Badacz zasugerował, aby wyliczać IQ poprzez obliczanie stosunku wieku umysłowego do wieku badanego pacjenta. W celu uniknięcia podawania wyniku takiego działania w ułamkach, uzyskaną wartość mnożono przez 100.

Cały czas wspomina się tutaj o dzieciach, co jednak z osobami dorosłymi? Otóż u nich wspominane zasady obliczania IQ nie do końca się sprawdziły. Okazało się, że tak jak u pełnoletnich osób dochodzi do postępujących zmian liczby lat, tak już ich wiek umysłowy pozostaje w ciągu życia na względnie stałym poziomie – w takim przypadku, gdyby wyliczać u nich IQ zgodnie z regułami, z którymi czyniono to u dzieci, ich iloraz inteligencji systematycznie zmniejszałby swoją wartość.

Z tego powodu dokonano licznych modyfikacji, których efektem stało się to, że pojawiły się odpowiednie testy inteligencji dla osób dorosłych. Jednym z autorytetów, które miały znacząco udział w ich opracowaniu, był psycholog David Wechsler – skonstruowany przez niego test WAIS (ang. Wechsler Adult Intelligence Scale) jest z powodzeniem wykorzystywany do oceny intelektu u pełnoletnich osób do dziś.

Czy istnieje norma IQ?

Zakłada się, że przeciętny człowiek powinien mieć IQ sięgające 100. Wyniki mniejsze od tej wartości przydatne są przede wszystkim przy określaniu istnienia u człowieka ewentualnej niepełnosprawności intelektualnej (dość często określanej terminem, od którego powoli się odchodzi, którym jest upośledzenie umysłowe).

Rozpoznaje się ją wtedy, gdy IQ pacjenta jest mniejsze od 70 i wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności intelektualnej:

  • stopień lekki: IQ pomiędzy 69 a 55,
  • stopień umiarkowany: IQ w granicach 54-35,
  • stopień znaczny: IQ pomiędzy 34 a 30,
  • stopień głęboki: IQ poniżej 20.

Podkreślenia wymaga tutaj jednak to, że sam iloraz inteligencji nie jest jedyną determinantą ludzkiego intelektu. Coraz więcej mówi się bowiem obecnie o specyficznych rodzajach inteligencji, które ciężko określić jakąkolwiek wartością liczbową – jako przykłady można tutaj podać inteligencję społeczną, emocjonalną czy werbalną.

Znani ludzie z wysokim IQ

Wysokim IQ chwalą się zagraniczni aktorzy, m.in. Sharon Stone (IQ 154), Natalie Portman (IQ 156) czy James Woods (IQ 180). Nie tylko jednak osoby związane z przemysłem filmowym cechują się wysokim IQ – zagraniczna piosenkarka, Shakira, w testach intelektu osiągnęła wynik 140.

Cały czas wspominani są tutaj przedstawiciele zagranicznego show-biznesu, jednakże i na naszym rynku istnieją gwiazdy, które chwalą się wysokim IQ. Jedną z nich jest Dorota Rabczewska-Stępień (szerzej znana jako Doda), której iloraz inteligencji sięga 156.

Co dość oczywiste, zainteresowanie budzi IQ nie tylko osób z kręgu gwiazd, ale i tych, które wniosły znaczący wpływ w rozwój nauki czy przemysłu. Dla przykładu można podać tutaj Alberta Einsteina, którego iloraz inteligencji sięgał 162. Wspominano tutaj jedno wielokrotnie, że samo IQ nie determinuje w pełni zdolności intelektualnych człowieka.

Tutaj jako przykład można z kolei podać Steve’a Jobsa, współzałożyciela firmy Apple. Otóż jego IQ wynosiło… 86. O tym, czego za życia dokonał ten mężczyzna, nie trzeba chyba szerzej wspominać, wziąwszy jednak pod uwagę jego IQ doskonale widać to, że owszem, iloraz inteligencji może mówić wiele o człowieku, nie mówi jednak o nim z pewnością wszystkiego.