Aktywny jak senior. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia

2024-05-13 8:59

W dniach 23-24 maja br. na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2024, której tematyka dotyczyć będzie ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań z którymi mierzy się starzejące się społeczeństwo. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wybrane aspekty aktywnego starzenia się, nawyki żywieniowe oraz kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania jakości życia seniorów.

Aktywny jak senior. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia
Autor: Getty Images

Przedmiotem dyskusji będzie też rola innowacji społecznych i technologicznych w srebrnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem roli sztucznej inteligencji i robotyki w usługach opiekuńczych osób starszych. Zaprezentowane zostaną także kwestie dotyczące metod i jakości badań statystycznych z zakresu pomiaru warunków i jakości życia w starzejącym się społeczeństwie. Pokazane zostanie także znaczenie spisów powszechnych dla analiz przemian demograficzno-społecznych i ekonomicznych. Przedstawione będą również wybrane wyniki NSP 2021.

Organizatorami tegorocznej konferencji są: Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki, Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Ekonomii i Finansów oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

W gronie partnerów konferencji są m.in. uczelnie: Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Politechnika Wrocławska - Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wydział Ekonomii i Finansów, Katedra Statystyki i Wydział Zarządzania, Katedra Badań Marketingowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, a także CEDIMES i Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu.

Konferencja WAICHL-2024 jest ósmą konferencją z cyklu WAICHL, a dziesiątą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku.

Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 roku. Celem tegorocznej konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w srebrnej gospodarce. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych, instytucji publicznych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia w starzejącym się społeczeństwie.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów instytucji publicznych, praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problemami starzejącego się społeczeństwa.