Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia

2017-04-25 16:51

W dniach 11-12 maja we Wrocławiu, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia. Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2017) nt. Styl życia jako istotny element systemu ochrony zdrowia – ujęcie medyczne, prawne i społeczno-ekonomiczne. Organizatorami Konferencji są: Uniwersytet Wrocławski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe Rising Business Leaders.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia
Autor: Shutterstock

Głównym celem konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Założeniem organizatorów jest upowszechnianie najnowszych wyników badań dotyczących zdrowia i stylu życia. Identyfikacja i prezentacja podstawowych aspektów prawnych, medycznych, ekonomicznych i społecznych w zakresie zdrowia ułatwi wypracowanie modelu zdrowego stylu życia w polskich gospodarstwach domowych, a w przyszłości może przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na choroby cywilizacyjne.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką poświęconą aspektom medycznym i profilaktyce w dążeniu do zdrowego stylu życia, racjonalnej konsumpcji usług medycznych i farmaceutyków, wzorcom zdrowego żywienia, zrównoważonemu rozwojowi oraz jakości życia seniorów w krajach Unii Europejskiej.

Drugiego dnia konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące religijnych i kulturowych uwarunkowań stylu życia współczesnego człowieka, ochrony prawnej zdrowia i życia, szans na aktywny styl życia osób z niepełnosprawnościami, wpływu sportu, turystyki i rekreacji na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka oraz innowacji społecznych i technologicznych w promocji zdrowego stylu życia.

Na konferencję organizatorzy zapraszają przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich z Polski i zagranicy, administracji samorządowej, reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowego stylu życia. Konferencja jest współfinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe. Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej, pod adresem: http://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/.

Poradnikzdrowie.pl jest patronem medialnym wydarzenia.