Przedłużenie umowy o pracę w czasie ciąży [Porada eksperta]

Pracuję na umowę na czas określony, która kończy się w maju tego roku. Czy to prawda, że umowa zostanie przedłużona jedynie wtedy, gdy w momencie zakończenia umowy będę w trzecim miesiącu ciąży? Jeśli będę w drugim miesiącu to decyduje pracodawca?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK. Przedłużeniu ulegają umowy zawarte na czas określony, jeżeli uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W sytuacji pracownic zatrudnionych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, zasada ochrony trwałości stosunku pracy kobiet jest zmodyfikowana, gdyż umowy te ulegają przedłużeniu tylko do dnia porodu.

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy wszystkich kobiet zatrudnionych na podstawie umów terminowych, z wyjątkiem pracownicy na okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca oraz pracownicy zatrudnionej na czas zastępstwa nieobecnego pracownika (art. 177 § 3 i § 31 kodeksu pracy). Fakt przedłużenia umowy do dnia porodu powinien znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji osobowej pracownicy. W praktyce, przy ocenie możliwości rozwiązania umów terminowych z kobietami w ciąży, najwięcej problemów sprawia kwestia sposobu, w jaki należy liczyć upływ trzeciego miesiąca ciąży.

Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2001 r. (I PKN 231/2000, OSNAPiUS 2002/21 poz. 515) do obliczenia terminu, o którym stanowi art. 177 § 3 kodeksu pracy, ma zastosowanie art. 112 kodeksu cywilnego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu, zbyt dużym uproszczeniem jest przyjęcie, że miesiąc liczy cztery tygodnie (skoro poza lutym każdy inny miesiąc jest dłuższy niż cztery tygodnie), a więc, że trzy miesiące to dwanaście tygodni. Ze względu na ilość dni w miesiącu (28, 29, 30 lub 31) okres trzech miesięcy liczy faktycznie 90-92 dni, co długotrwałością odpowiada okresowi trzynastu tygodni (dziewięćdziesięciu jeden dni), a zatem początek trzynastego tygodnia nie oznacza, że doszło już do upływu trzech miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta