Czy pielęgniarka zatrudniona w ZOL-u może informować o śmierci pacjenta? [Porada eksperta]

2015-04-21 9:52

Pracuję w ZOL-u. Ostatnio szef poinformował nas, że jako pielęgniarki będziemy informować rodziny o śmierci ich członków. Czy szef może nam nakazać przekazywanie takich informacji?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK. Osoba wskazana w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego (w tym przypadku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego) może zostać zobowiązana do informowania rodziny o śmierci ich pacjenta. W takim przypadku pielęgniarka ZOL-u, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego, niezwłocznie zawiadamia lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta przebywającego w przedsiębiorstwie podmiotu. Lekarz, po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wystawia kartę zgonu. W przypadku przeprowadzania sekcji zwłok stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po jej przeprowadzeniu. Osoba wskazana w regulaminie organizacyjnym podmiotu, np. pielęgniarka, niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu osoby zmarłej zawiadamia osobę lub instytucję, o śmierci osoby zmarłej. Po wystawieniu karty zgonu przez lekarza pielęgniarka niezwłocznie przekazuje ją do kancelarii przedsiębiorstwa podmiotu. Pielęgniarka, następnie sporządza kartę skierowania zwłok do chłodni oraz zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta ( Dz.U. 2012 poz 242)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta