Syndrom białego fartucha a test sprawności fizycznej w wojsku [Porada eksperta]

2015-05-20 11:17

Mam problem z syndromem białego fartucha. Chcę wziąć udział w sprawdzianie, jednak z powodu tego syndromu lekarz nie dopuszcza mnie do testu. Czy istnieje jakiś sposób (zapis w prawie) na zezwolenie przez lekarza na to, że będę mógł przystąpić do sprawdzianu sprawności fizycznej w wojsku?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Nie bardzo znajduję podstawę prawną do zastosowania efektu białego fartucha jako okoliczności łagodzącej i pozwalającej na sprawdzenie sprawności fizycznej bez badania lekarskiego.

Przy orzekaniu o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej i zaliczeniu do jednej z kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej wojskowe komisje lekarskie uwzględniają wykaz chorób i ułomności. Wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich i skompletowaniu dokumentów. Tryb postępowania przed wojskowymi komisjami lekarskimi uregulowany w przepisach rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 15, poz. 80), wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 8 i 9 ustawy z 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ma charakter szczególny i w związku z tym nie mają do niego zastosowania w pełni rygory k.p.a.

Tak ocenił tę kwestię WSA w Warszawie II SA/Wa 686/11: Kontrola orzeczeń wojskowych komisji lekarskich o uznaniu za zdolnego do służby wojskowej, dokonywana przez sąd administracyjny, sprowadza się do sprawdzenia prawidłowości postępowania poprzedzającego ustalenie jego stanu zdrowia, a w szczególności, czy badanie stanu zdrowia było wszechstronne, oparte na wyczerpującym wywiadzie chorobowym i pełnych badaniach przedmiotowych oraz czy dokonana następnie kwalifikacja zdolności żołnierza była zgodna z przepisami w sprawie zasad określenia zdolności do służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta