Sanatorium dla osoby przypisanej do ubezpieczenia małżonka zarejestrowanego w PUP [Porada eksperta]

2015-05-20 12:47

Jestem osobą niepracującą, niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, przypisaną do ubezpieczenia męża, który jest bezrobotny i zarejestrowanym w PUP. Jestem po operacji. Czy mogę skorzystać z wyjazdu do sanatorium?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Osoba ubezpieczona zdrowotnie bez względu na formę zarejestrowania jako ubezpieczona zdrowotnie, może korzystać z możliwości wyjazdu do sanatorium pod warunkiem, że istnieją przesłanki zdrowotne do takiego wyjazdu. Operacja może być tego rodzaju przesłanką.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz. 835 ) lekarz wystawia skierowanie na takie leczenie, biorąc pod uwagę m.in. - w przypadku dorosłych świadczeniobiorców - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego, nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zawiera dokładny opis stanu zdrowia pacjenta, a także wyniki badań dodatkowych. Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie musi się odbywać w trybie pilnym. NFZ nie gwarantuje kierowania ubezpieczonych do określonych przez nich uzdrowisk we wskazanych przez nich terminach. Leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest przez cały rok kalendarzowy. Oddział NFZ nie pośredniczy również w rezerwacji pokoju danego rodzaju i nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonków.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 971)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta