Kontynuacja zwolnienia lekarskiego po zakończeniu zasiłku chorobowego [Porada eksperta]

2015-08-03 12:32

W styczniu br. miałam operację żylaków odbytu i byłam na zwolnieniu chorobowym, aż do operacji amputacji macicy, którą miałam w maju. Teraz kończy mi się okres 180 dni chorobowego. Czy w takim razie muszę wrócić do pracy po 2 miesiącach od operacji, czy mam prawo ubiegać się o np. zasiłek chorobowy albo inne świadczenie? A jeżeli mogę przebywać dalej na zasiłku chorobowym, to w jaki sposób i na jakiej podstawie mogę starać się o przedłużenie okresu chorobowego?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W powyższej sytuacji można starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to 90% przez pierwsze 3 miesiące, potem 75% naszej ostatniej pensji. Jeśli choroba jest efektem wypadku przy pracy, wynosi ono 100%. Za czas zwolnienia pracownikowi przysługuje nie całość wynagrodzenia, lecz 80% , a jeśli jest w szpitalu - 70%.

Warto wiedzieć, że jeśli kolejna niezdolność do pracy została spowodowana inną chorobą, a między okresami absencji wystąpiła choćby jednodniowa przerwa, przysługuje pracownikowi nowy okres zasiłkowy z nowym 182-dniowym limitem chorobowym do wykorzystania. Z „nowej puli zasiłkowej” może skorzystać pracownik również wtedy, gdy zapadnie na tę samą chorobę, ale od wykorzystania „starej puli” minęło co najmniej 60 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.).

Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest oświadczenie złożone przez osobę występująca o ww. świadczenie (druku ZUS Np-7) w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone: zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem, karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik, decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta