Skierowanie do sanatorium: czy można zmienić miejscowość? [Porada eksperta]

2015-05-22 12:12

Dostałam skierowanie do sanatorium w miejscowości oddalanej od mojego miejsca zamieszkania o 30 km. Czy istnieje możliwość zamiany na inną miejscowość? Jeżeli tak, to co mam zrobić? Mam schorzenia  kręgosłupa, a w tej miejscowości leczą schorzenia górnych dróg oddechowych.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Należałoby skontaktować się w tej sprawie z NFZ-em - odziałem który, kieruje panią na leczenie uzdrowiskowe.

Zgodnie z Zasadami potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 4/2010/DSM z dnia 15 stycznia 2010 r.) nie ma możliwości zmiany miejsca leczenia uzdrowiskowego.

Oddział funduszu potwierdza skierowania biorąc pod uwagę profil leczenia oraz uwzględniając możliwości wynikające z zakupionych skierowań. Leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a jeżeli nie można ustalić miejsca jego zamieszkania - oddział wojewódzki funduszu właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie.

Do potwierdzenia oraz odmowy potwierdzania skierowania nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym nie sposób zaskarżyć decyzji NFZ co do wyboru przez niego takiego czy innego miejsca uzdrowiskowego. Warto podkreślić także, że świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu do i z powrotem z leczenia uzdrowiskowego/rehabilitacji uzdrowiskowej oraz częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych pokrywa do wysokości określonej w umowie oddziału wojewódzkiego funduszu z sanatorium uzdrowiskowym różnicę kosztów wyżywienia i zakwaterowania ubezpieczonego.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta