Umowa-zlecenie a płatne L4 [Porada eksperta]

2015-04-21 9:31

Przez 8 miesięcy miałam staż unijny po tym okresie otrzymałam umowę-zlecenie, tj. od 28.01 do 27.04. Opłacam dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Od jakiego dnia mogę mieć płatne zwolnienie lekarskie?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Osoba zatrudniona na umowę-zlecenie powinna posiadać wymagany 90-dniowy nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Okres orzeczonej niezdolności do pracy, za który zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku chorobowego z powodu nieposiadania wymaganego okresu wyczekiwania, traktuje się na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli więc niezdolność do pracy będzie trwała nadal, to prawo do zasiłku chorobowego nabędzie zleceniobiorca począwszy od 91. dnia nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Posiadanie 90-dniowego okresu wyczekiwania nie jest wymagane przy ubieganiu się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (chorym lub zdrowym w określonych ustawą zasiłkową przypadkach) lub nad innym chorym członkiem rodziny.

Zatem prawo do (nabycia) zasiłku chorobowego ustawodawca uzależnił od okresu pozostawania (opłacania składek) w stosunku ubezpieczenia chorobowego. Ten okres dodatkowo jest uzależniony od tytułów ubezpieczenia (ubezpieczenie obowiązkowe bądź też ubezpieczenie dobrowolne). W orzecznictwie czas ten nazywany jest okresem wyczekiwania (karencji). Zostało to bardzo wyraźnie podkreślone w uchwale Sądu Najwyższego Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 29 października 2002 r. (III UZP 8/02), w której wskazano, iż w „systemie ubezpieczenia społecznego, regulowanym ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prawo do świadczeń z tytułu choroby uzależnione jest od przebycia w ubezpieczeniu określonego czasu. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2014 poz 159 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta