Wypadek samochodowy pod wpływem alkohou a odszkodowanie od szpitala [Porada eksperta]

2015-05-20 12:19

Po wypadku samochodowym trafiłem do szpitala, gdzie zostało wykonane zdjęcie RTG czaszki z wynikiem: zdjęcie przeglądowe czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Po 3 dniach zostałem wypisany do domu. Jednak w dalszym ciągu odczuwałem ból żuchwy. Po 10 dniach ból nadal był nie do zniesienia, więc udałem się na kontrolę do chirurga, gdzie otrzymałem odpowiedź, że poboli i przejdzie. Udałem się więc prywatnie do stomatologa z myślą, że może ząb jest poruszony. Stomatolog zlecił wykonanie pantomogram, po czym zdiagnozował złamanie żuchwy. Udałem się do chirurga, który dopiero po zobaczeniu tego zdjęcie skierował mnie do kliniki chirurgii twarzowo-szczękowej, w której 14 dni od wypadku zostało wykonane operacyjne złożenie żuchwy. Czy mogę ubiegać się od szpitala o odszkodowanie za niezdiagnozowanie złamania żuchwy? Czy fakt, że w trakcie wypadku znajdowałem się pod wpływem alkoholu, ma jakieś znaczenie?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Fakt wypadku pod wpływem alkoholu na pewno niesie za sobą negatywny obraz sytuacji poszkodowanego. Niemniej jednak szpital - lekarze powinni prawidłowo zdiagnozować złamanie żuchwy i wdrożyć od razu leczenie.

Kwestia odszkodowania zawsze bywa sprawą trudną. Należy zastanowić się nad ewentualnymi powikłaniami wywołanymi czasem, w którym nastąpiło wdrożenie leczenia poszkodowanego, od momentu pierwszego RTG w szpitalu, poprzez wizytę u lekarza stomatologa. Kwestię ewentualnego odszkodowania należy rozważyć w obecności prawnika, który badając dokumentację medyczną w tej sprawie powinien realnie ocenić szanse na odszkodowane.

W procesach lekarskich często okazuje się, że szkoda, którą doznał pacjent podczas zabiegów medycznych, nie jest skutkiem błędu sztuki lekarskiej, diagnostycznego czy terapeutycznego, braku wiedzy lub kwalifikacji lekarza czy reakcji organizmu, której nie można było przewidzieć, lecz błędów organizacyjnych i zaniedbań lekarzy lub personelu medycznego albo naruszenia standardów postępowania i procedur medycznych, jak się stało w danej sprawie. Błędy organizacyjne wskazujące na wadliwe funkcjonowanie zakładu (np. nieuzasadniona odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala lub zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej, gdy stan pacjenta wymaga natychmiastowego działania, brak specjalistów, zaniedbania dotyczące bezpieczeństwa, higieny i opieki nad chorym, wadliwe urządzenia, wadliwa identyfikacja pacjenta i zabieg na innym chorym itp.) jest to wina własna zakładu (art. 415 k.c.), natomiast inne zaniedbania stanowią o niedołożeniu należytej staranności przez lekarzy i personel medyczny, za który zakład odpowiada jak za podwładnych (art. 430 k.c.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta