Pobyt na L4 po wypadku a sanatorium z powodu innej choroby [Porada eksperta]

2015-06-29 11:19

Jestem na zwolnieniu lekarskim po wypadku w pracy. W międzyczasie zostałem zakwalifikowany do sanatorium, na które czekałem 18 miesięcy (niezwiązane z chorobą, na którą przebywam na zwolnieniu). Czy w takim wypadku mogę jechać do sanatorium będąc na obecnym zwolnieniu?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

TAK. Pobyt w sanatorium może się odbywać w ramach zwolnienia lekarskiego, które zostało wystawione w związku z inną chorobą. W takim przypadku obecność w sanatorium jest traktowana jako okres chorobowy. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

Warto pamiętać, że po upływie 30 dni niezdolności do pracy lekarz, który prowadzi leczenie, przed wystawieniem zaświadczenia lekarskiego o dalszej niezdolności do pracy, ocenia, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej, a w przypadku istnienia takiej potrzeby - wypełnia wniosek o rehabilitację leczniczą, według wzoru ustalonego w przepisach odrębnych.

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta