Zakrzepowe zapalenie żył a grupa inwalidzka i renta [Porada eksperta]

2015-04-29 11:10

Czy mając zakrzepowe zapalenie żył mogę się starać o przyznanie grupy inwalidzkiej i renty. Biorę zastrzyki Clexane, muszę nosić pończochę na nodze, czekam na badania w szpitalu o potwierdzenie trombofilii (nadkrzepliwości krwi), biorę też leki na nadciśnienie.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Orzekanie o niezdolności do pracy przy zakrzepowym zapełnieniu żył będzie zawsze orzekane w kontekście stanu zdrowia, możliwości pracy, postępów chory itp. Lekarze orzecznicy są w tej materii autonomiczni.

Badanie lekarskie do celów orzeczniczych rozpoczyna się, jak w każdym przypadku, od wywiadu chorobowego. Istotne jest ustalenie początku dolegliwości, ewentualnego związku z urazem, miejscem urazu, przebiegu choroby, następnie zlokalizowanie bólu, jego wielkości, promieniowania, okresów nasilenia, wrażliwości na leki (rodzaj i częstość stosowanej farmakoterapii). Konieczne będą informacje o dotychczasowym leczeniu, wykonywanych badaniach obrazowych, odbytej rehabilitacji, stosowanym sprzęcie ortopedycznym. Należy odnotować informacje dotyczące istnienia innych schorzeń, sposobów leczenia, hospitalizacji. Kolejnym ważnym elementem postępowania orzeczniczego jest wywiad zawodowy, poziom kwalifikacji. Odzwierciedleniem sprawności, a zarazem stopnia dysfunkcji, są właściwe ustalenia dotyczące wyglądu, czucia, zakresu ruchu, siły mięśniowej, porównawczych pomiarów obwodów kończyn, ucieplenia, zdolności chwytnej, ruchów precyzyjnych, chwytu szczypcowego, a także ustalenie najbardziej podstawowe – która z kończyn górnych jest kończyną dominującą, wiodącą. Szczegółowy wywiad zawodowy pozwala lekarzowi orzecznikowi na wskazanie ograniczeń dotyczących zatrudnienia. W każdym przypadku istotne jest odniesienie stwierdzonych dysfunkcji do możliwości wykonywania pracy dotychczas wykonywanej lub innej, zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji. W tej ocenie należy także uwzględnić, czy następstwa chorób lub urazów spowodowały konieczność wykonywania pracy niżej kwalifikowanej.

Podstawa prawna: Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2009 Nr 153 poz.1227 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta