Zmiana wielkości etatu: jaka podstawa naliczania zasiłku macierzyńskiego? [Porada eksperta]

2015-05-19 11:58

Zwracam się z prośbą o przeanalizowanie nietypowego przypadku. Do 31 sierpnia 2014 r. byłam pracownikiem etatowym, od 1 września miałam przejść na pół etatu, na co wyraziłam zgodę. W sierpniu trafiłam do szpitala i od tego czasu miałam zwolnienie lekarskie do końca ciąży (listopad). Mimo zmiany wymiaru czasu pracy otrzymywałam zasiłek chorobowy wyliczony na podstawie wynagrodzenia za pracę na pełen etat na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dziecko urodziło się w listopadzie. W jaki sposób powinien być naliczany zasiłek macierzyński? Na podstawie art. 40 (w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy) czy też na podstawie art. 43 (pomiędzy okresami pobierania zasiłków nie było przerwy).

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W mojej ocenie podstawą wypłaty zasiłku powinien być art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z tym artykułem w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego (identycznie jak chorobowego) przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Zgodnie z treścią art. 40 komentowanej ustawy w razie zmiany stosunku pracy (umowy o pracę albo innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy), która polega na zmianie wymiaru pracy, podstawą wymiaru zasiłku jest nowe wynagrodzenie - ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w: miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy oraz w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2004 poz 159 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta