Umowa-zlecenie dla lekarza na dyżury nocne [Porada eksperta]

2015-08-03 12:49

Jestem przed podpisaniem umowy-zlecenia na dyżury nocne w POZ, chcę zapytać o interpretację dwóch zapisów: 1 - lekarz ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną za popełnienie błędu w diagnozie w przypadku wystąpienia pacjenta przeciwko ZOZ; 2 - w przypadku niemożności wykonania usługi zleceniobiorca ma obowiązek wskazania zleceniodawcy innego lekarza do jej wykonania i powiadomienia o wyznaczeniu zastępcy. W poprzednich umowach o pracę nigdy tak brzmiącego zapisu nie było. Czy można ten zapis interpretować: 1 - jako całkowitą (100%) odpowiedzialność lekarza w razie roszczeń; 2 - co w przypadku okresu umowy na 4 miesiące, jeżeli np. w czwartym miesiącu nie chcę pracować? Jak rozumieć zapis o zapewnieniu zastępstwa?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Interpretacja jest właściwa. Lekarz ponosi pełną odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną, jeżeli spowoduje jakikolwiek błąd wobec pacjenta. Lekarz tym samym odpowiada za wszystkie zaniedbania nawet te, które nie dotyczą jego osoby, lecz ZOZ. Naturalnie zapis ten jest mocno szkodliwy dla lekarza, ponieważ obarcza on pełną odpowiedzialnością za błędy nawet w sytuacji, w której on sam by nie ponosił odpowiedzialności, lecz ZOZ.

Winą lekarza będzie także pozbawienie pacjenta szansy na wyleczenie lub przeżycie na skutek np. braku należytej staranności w postępowaniu, błędu diagnostycznego w razie braku wiedzy lub koniecznych badań wstępnych, braku należytej informacji o ryzyku i skutkach zabiegu operacyjnego czy alternatywnej metodzie leczenia, wadliwych zabiegach itp.

Nie można mówić o winie lekarza wówczas, gdy przy rozpoznaniu lub leczeniu choroby nie przestrzegał omawianych zasad, lecz stosował inne metody z tego powodu, że w istniejących warunkach nie mógł przestrzegać tych zasad, a zwłoka narażała chorego na niebezpieczeństwo utraty życia lub groźniejszą chorobę. O winie umyślnej lekarza nie można zaś mówić np. wtedy, gdy uznawanej powszechnie w medycynie zasady leczenia lub rozpoznania choroby nie zastosował z tego powodu, że jej nie znał, a stosując inną metodę kierował się zamiarem wyleczenia chorego. W drugim przypadku odpowiedzialność za wykonanie świadczeń zachodzi u lekarza do końca trwania umowy zlecenia. Tym samym wszelkie zastępstwo w braku jakiejkolwiek możliwości zakończenia pracy spada na lekarza zleceniobiorcę. To on ma obowiązek zapewnić zastępstwo za siebie w ZOZ .

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta