Jak uzyskać skierowanie na bezpłatne badanie PSA? [Porada eksperta]

2015-05-20 11:57

Do jakiej poradni mam mieć skierowanie na wykonanie bezpłatnie badania antygenu gruczołu krokowego? W mojej poradni krew pobiera pielęgniarka, ale próbki wysyłają do badania i jest to płatne. Mam ukończone 60 lat, jestem zasłużonym honorowym krwiodawcą, jestem rencistą.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Od 1 stycznia 2015 r. lekarz POZ może kierować pacjenta na badanie PSA. Wykaz badań, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie one wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi zostały podpisane umowy. Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego. Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej niezbędne jest wykonanie badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Podstawa prawna: komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Jak również rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym warto również zapoznać się z Zarządzeniem Nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz Zarządzeniem Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta