Student dietetyki na UM a wizyta u psychiatry [Porada eksperta]

2015-05-22 11:46

Ostatnio z powodu bardzo złego samopoczucia psychicznego zastanawiam się nad wizytą u psychiatry, jednak jakiś czas temu usłyszałam, że student Uniwersytetu Medycznego na dowolnym kierunku nie może mieć w historii leczenia psychiatrycznego. Czy mógłby pan udzielić mi informacji, czy są jakieś przeciwwskazania z racji moich studiów i ewentualnej późniejszej pracy z pacjentami w szpitalu, abym udała się na wizytę i ewentualnie, jeśli byłaby konieczność, poddała się leczeniu polegającego na lekach psychotropowych?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Samo leczenie czy wizyta u psychiatry nie powoduje jeszcze, że student nie może kontynuować nauki na uczelni wyższej. Natomiast ocena negatywna stanu zdrowia wykonana przez lekarza medycyny pracy może skutkować brakiem możliwości kontynuowania nauki. Trudno określić, czy leki psychotropowe, które student zażyje mieszczą się w kanionie eliminacji go z dalszych studiów. Warto w tej mierze z całą pewnością odwiedzić lekarza psychiatrę i lekarza medycyny pracy, aby ocenić realnie skutki działania leków i ich wpływ na dalsze kontynuowanie nauki. Warto wiedzieć, że w przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie i bierze pod uwagę: 1) ocenę możliwych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich; 2) zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); 3) prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich ( Dz.U. z 2014 poz. 1144)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta