Wyjazd do sanatorium nauczyciela emeryta [Porada eksperta]

2015-06-16 10:42

Jestem nauczycielem emerytem. Nie rozwiązywałam stosunku pracy. Mam dostać sanatorium w czasie roku szkolnego. Nie mam urlopu, nie mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego. Czy mogę pojechać do sanatorium w ramach L4? Rozmawiałam z NFZ, który skierował mnie do ZUS-u. W ZUS-ie poinformowano mnie, że jest to kompetencja lekarza, który wystawił wniosek do sanatorium. Sanatorium trwa 21 dni i zasiłek pokrywa zakład pracy, a nie ZUS. ZUS wypłaca zasiłek chorobowy powyżej 30 dni.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Pytanie to budzi wiele niejasności, NFZ nie wydał bowiem do tej pory jednolitego stanowiska w tej sprawie.

W mojej ocenie pobyt w sanatorium może się odbywać w ramach urlopu wypoczynkowego lub w ramach zwolnienia lekarskiego. W pierwszym przypadku obecność w sanatorium nie jest traktowana jako okres chorobowy. Okres taki będzie rozliczany jak urlop pracowniczy. W pani przypadku będzie to więc niemożliwe. Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych trwa 21 dni. Leczenie jest bezpłatne. Ponosi pani jedynie koszty dojazdu do miejscowości uzdrowiskowej i z powrotem do miejsca zamieszkania, koszty opłaty klimatycznej i częściową odpłatność do kosztów wyżywienia i zakwaterowania uzależnioną od standardu pokoju.

Proszę jednocześnie pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.11.142.835) skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, w przypadku gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. W celu przeprowadzenia weryfikacji OW NFZ przesyła skierowanie świadczeniodawcy, który je wystawił. W przypadku pozytywnej weryfikacji skierowania świadczeniodawca przesyła skierowanie do Oddziału NFZ w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Skierowanie może być również przesłane przez bezpośrednio zainteresowanego świadczeniobiorcę. Weryfikacja skierowania nie wiąże się ze zmianą kolejki na liście oczekujących.

Podstawa prawna: Ustaw z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta