Odnowienie/ wydanie nowej inwalidzkiej karty parkingowej [Porada eksperta]

2015-04-29 10:27

Od 2008 roku mam kartę inwalidzką parkingową, którą trzeba odnowić do 15.06 2015. Nie wiem, dlaczego lekarz orzecznik wpisał tylko jeden symbol inwalidztwa, skoro mógł wpisać wszystkie 3 i wtedy byłby tam symbol 10-N - po zawale półkuli mózgowej, a wpisał jedynie S-O7 po operacji zastawek sercowych. Dowiedziałem się, że mam wszystko załatwiać od nowa. Jak technicznie to zrobić, skoro terminy kilkumiesięczne? Przecież cała moja dokumentacja jest w oddziale i wystarczy trochę dobrych chęci, by ją uzupełnić, nie byłoby problemu.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do 30 czerwca 2015 r. Wszystkie karty parkingowe wydane do 30 czerwca br. utracą ważność 1 lipca 2015 r. Dotyczy to także kart parkingowych wydanych na czas nieokreślony. W pana przypadku termin ten jest krótszy, zatem należy złożyć odpowiedni wniosek tym razem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON).

Od 1 lipca 2014 r. kartę wydaje przewodniczący PZOON-u właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby z niepełnosprawnością. Osoby posiadające orzeczenie wydane przez inny organ niż Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać kartę parkingową muszą, uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w jednym z ww. Zespołów właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Warto jednak pamiętać, że kartę będzie trzeba odebrać osobiście w Zespole właściwym ze względu na adres stałego zameldowania.

Tak więc z orzeczeniem jakiegokolwiek innego organu orzeczniczego (np. ZUS, KRUS) nie można po 1 lipca 2015 r. starać się o kartę parkingową. Za wydanie karty parkingowej wnosi się opłatę w wysokości 21 zł. Od 4 stycznia 2016 r. będzie trzeba ponosić koszt opłaty ewidencyjnej. Starając się o wymianę karty lub nową kartę w PZOON-ie należy złożyć osobiście: wypełniony i podpisany wniosek o kartę (do pobrania ze stron Zespołów lub do odebrania w ich siedzibach), 1 fotografię (35x45 mm, bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów), dowód wpłaty 21 zł. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Podstawa prawna: Ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta