Nauczyciel a pobyt w sanatorium, który kończy się na początku roku szkolnego [Porada eksperta]

2015-05-20 11:34

W poruszonym już tu temacie nauczyciela w sanatorium podany został termin przedwakacyjny i wakacyjny, gdzie nie ma problemu, by lekarz rodzinny przed wyjazdem wystawił L4. Mój problem jest trochę inny: rozpoczynam sanatorium w wakacje, a kończę kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego. Nie chcę brać zwolnienia na cały okres pobytu w sanatorium, ale tylko na te kilka dni początku roku szkolnego. Czy lekarz w sanatorium mi takowe wystawi? Jak rozwiązać ten problem?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Jeśli nauczyciel otrzyma termin wyjazdu do sanatorium uzdrowiskowego w innym terminie niż okres wakacji, może skorzystać z urlopu bezpłatnego lub wykorzystać na wyjazd urlop dla podratowania zdrowia – jednak zostanie to potraktowane jako wybranie całości urlopu, nie będzie możliwości w wykorzystania w przyszłości jego pozostałej części. Nie dotyczy to wyjazdu do szpitala uzdrowiskowego, który odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

Teoretycznie lekarz w sanatorium ma prawo do wystawienia zaświadczenia lekarskiego osobie tam przebywającej.

Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: lekarz/lekarz dentysta/starszy felczer/felczer prowadzący leczenie wystawia zaświadczenie lekarskie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien nie pracować, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym konieczne jest przeprowadzenie kolejnego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Takie zaświadczenie jest wystawiane na okres od dnia przeprowadzenia badanie (lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania). Zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania, jeżeli: 1) bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy, 2) badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta