Wyjazd nauczyciela do sanatorium w czasie roku szkolnego a zwolnienie lekarskie [Porada eksperta]

2015-04-20 12:50

Mam 63 lata. Jestem nauczycielem-pedagogiem i wicedyrektorem. Pobieram emeryturę (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22.11.2012), nie rozwiązałam stosunku pracy - nie musiałam, czynnie pracuję. Mam dostać sanatorium w październiku. Czy mogę jechać w ramach L-4, gdyż nie mam prawa do urlopu zdrowotnego?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Na ten temat pojawiło się już bardzo wiele interpretacji. Nie wszystkie poglądy są ze sobą spójne. Z uwagi na ten fakt byłoby właściwym wysłać to zapytanie do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Moim zdaniem pobyt w sanatorium może się odbywać w ramach urlopu wypoczynkowego lub w ramach zwolnienia lekarskiego. W czasie, gdy pracownik przebywa w sanatorium w ramach zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego, pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę, a sanatorium liczone jest do stażu pracy.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2010 Nr 77 poz. 5012 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta