Praca podczas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego [Porada eksperta]

2015-04-29 11:24

Czy podczas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego matka może podjąć pracę? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii podejmowania zatrudnienia przez pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Wydaje się , że skoro nie ma przeciwwskazań ustawowych , praktyka taka jest dopuszczalna.

Natomiast pracownik będący na urlopie wychowawczym może w jego trakcie podjąć pracę zarówno u dotychczasowego, jak i u nowego pracodawcy pod warunkiem, że wykonywanie pracy nie uniemożliwia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego/dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może łączyć ten urlop z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który tego urlopu udzielił, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wtedy zasiłek macierzyński jest pomniejszany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik pracuje korzystając jednocześnie z którego z ww. urlopów. Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych niebędących pracownikami.

Natomiast pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który urlopu udzielił, w wymiarze nie większym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku wysokość zasiłku macierzyńskiego jest pomniejszenia proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik pracuje w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych niebędących pracownikami.

Czytaj też: Urlop macierzyński - komu przysługuje, wniosek, dokumenty

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta