Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym: co mogę zrobić? [Porada eksperta]

2015-05-07 9:14

W jednej z porad przeczytałam, że jeżeli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym przekroczyła 3 miesiące, to należy wnieść opłatę dodatkową. A co jeżeli upłynęło mniej czasu? Wtedy można ubezpieczyć się bez żadnych przeszkód (dodatkowych opłat)? Pytam, gdyż byłam ubezpieczona w urzędzie pracy, ale nie miałam możliwości podpisania listy obecności i nic nie zrobiłam w tej sprawie, zostałam skreślona z listy bezrobotnych. Po 3 wizytach u lekarzy zauważyłam, że nie mam uprawnień do świadczeń zdrowotnych i wtedy okazało się, że nie mam ubezpieczenia. Dodam, że jestem osobą uczącą się i ubezpieczona jestem od kilku dni u jednego z rodziców. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W pytaniu zapewne chodzi o sytuację dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W chwili składania wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym liczony jest okres czasu, jaki upłynął od dnia wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia.

Jeżeli przerwa jest krótsza niż 3 miesiące, osoba zainteresowana ubezpieczeniem dobrowolnym nie musi wnosić żadnej opłaty. Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie NFZ.

W przypadku, gdy przerwa jest dłuższa niż 3 miesiące, zawarcie umowy uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej na rachunek NFZ. Wysokość opłaty zależy od okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi: od 3 miesięcy do roku - 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w I kwartale 2015 r. – 810,74 zł; od roku do 2 lat - 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w I kwartale 2015 r. – 2 026,86 zł; od 2 lat do 5 lat - 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w I kwartale 2015 r. – 4 053,71 zł; od 5 lat do 10 lat - 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w I kwartale 2015 r. – 6 080,57 zł; powyżej 10 lat - 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki – w I kwartale 2015 r. – 8 107,42 zł.

W przypadku osoby uczącej się i ubezpieczonej u jednego z rodziców problem dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego praktycznie nie istnieje, bo dotyczy on osób, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku studenta ubezpieczyć zdrowotnie może uczelnia, w której osoba studiuje. Jeżeli chodzi o sytuację, w której osoba korzystała ze świadczeń zdrowotnych, a nie była ubezpieczona, może zostać zobowiązana przez NFZ do zapłaty za świadczenia.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta