Refundacja łóżka rehabilitacyjnego lub innego sprzętu dla osoby po udarze [Porada eksperta]

2015-04-29 10:09

Czy NFZ refunduje łóżko rehabilitacyjne lub inny sprzęt dla osoby po udarze z porażeniem lewej strony, która jest całkowicie niesamodzielna?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Łóżko rehabilitacyjne nie podlega refundacji. Natomiast podlegają jej materac przeciwodleżynowy i poduszka przeciwodleżynowa.

Refundacja poduszki przeciwodleżynowej możliwa jest raz na 2 lata, limit ceny to 100 zł. Natomiast raz na 3 lata można skorzystać z refundacji materaca przeciwodleżynowego, limit ceny to 550 zł. Lekarzami upoważnionymi do wystawiania zleceń na wydanie poduszki i materaca przeciwodleżynowych są: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, reumatolog, chirurg - lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz neurolog.

Natomiast osoby zainteresowane zakupem łóżka ortopedycznego, powinny się zgłosić do lokalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w ich miejscu zamieszkania. Z przywileju mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. O wsparcie finansowe na zakup łóżka rehabilitacyjnego, mogą ubiegać się osoby, które nie korzystały z podobnej pomocy w ciągu ostatnich 5 lat. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca podpisuje umowę z przedstawicielem PCPR lub MOPS, w której wymienione są szczegółowe zasady przyznania dofinansowania (maksymalne kwoty dofinansowania, sposób rozliczenia, termin realizacji zadania). Dopiero po jej podpisaniu możliwy jest zakup wnioskowanego sprzętu. Maksymalne dofinansowanie na ten cel może wynieść do 60% kosztów.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r. ( Dz.U z 2009 Nr 139 poz. 1141 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta