Wybuch strzykawki podczas leczenia u dentysty a odszkodowanie [Porada eksperta]

2015-06-29 13:21

Miałam leczenie kanałowe zęba. Na pierwszej wizycie podczas czyszczenia kanałów doszło do złamania narzędzia dentystycznego i zostało ono w kanale zębowym - przed leczeniem nie zostałam poinformowana o ewentualnych skutkach czy niepowodzeniach w leczeniu. Na kolejnej wizycie, podczas której kanały miały zostać wypełnione, doszło do wybuchu strzykawki ze środkiem odkażającym (podchloryn sodu), substancja wleciała mi do gardła i rozlała się w jamie ustnej, doszło do poparzenia przełyku i jamy - oczywiście leczenie nie zostało zakończone - a ja skutki tego błędu odczuwałam przez 3 dni (ostry ból żołądka, mdłości oraz dyskomfort w przełykaniu śliny, nie wspominając o jedzeniu i piciu), a dodatkowo musiałam zakupić odpowiednie leki, który miały minimalizować moje dolegliwości. Czy mogę (jeśli tak, to w jaki sposób) ubiegać się o odszkodowanie od dentysty i/lub pieniądze od ubezpieczyciela z ubezpieczenia grupowego w mojej sytuacji?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

O odszkodowanie od dentysty można ubiegać się na drodze cywilnej, występując przeciwko niemu w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie. Jeżeli pacjent był ubezpieczony u ubezpieczyciela od następstw błędów medycznych, takich jak leczenie dentystyczne i ewentualne powikłania po leczeniu, a ubezpieczyciel nie wypłacił pacjentowi odszkodowania w następstwie zdarzenia medycznego, można również złożyć pozew w sądzie przeciwko ubezpieczycielowi lub zgłosić problem z ubezpieczycielem do Rzecznika Ubezpieczonych.

W każdym procesie o odszkodowanie ważna jest dokumentacja medyczna sporządzona przez lekarza, opinia biegłych specjalistów w danej dziedzinie oraz ewentualni świadkowie zdarzenia, mogący opowiedzieć o zaistniałej sytuacji.

Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza co do diagnozy i terapii niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Błąd jest kategorią obiektywną, niezależną od indywidualnych cech bądź zdolności konkretnego lekarza oraz okoliczności, w jakich leczy; stanowi obiektywny element winy. Nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności lekarza (zakładu leczniczego), jako że ustalenie jej jest dopiero możliwe po stwierdzeniu elementu subiektywnego winy lekarza. Przeważnie jednak łączy się z brakiem wiedzy lekarza, którą powinien posiadać, nieprzeprowadzeniem odpowiednich badań wstępnych albo są one zbyt powierzchowne, albo pospieszne, co skutkuje wadliwą diagnozą, źle odczytanym RTG, wyborem nieprawidłowej metody leczenia, brakiem konsultacji z innymi specjalistami, a więc jest skutkiem przyczyn zawinionych przez lekarza.

Warto jeszcze nadmienić, że jeżeli ubezpieczyciel nie poczuwa się do odpowiedzialności odszkodowawczej wówczas można skierować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. W sytuacji, gdy państwa zdaniem zakład ubezpieczeń, powszechne towarzystwo emerytalne lub inny podmiot naruszył prawo lub interesy ubezpieczonych, można w trybie pisemnej skargi zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych. Aby mógł on skutecznie podjąć interwencję, należy przesłać do Biura Rzecznika Ubezpieczonych skargę w formie pisemnej.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta