Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pracującej za granicą [Porada eksperta]

2015-05-20 11:03

Czy mogę prywatnie ubezpieczyć w ZUS na wypadek choroby córkę pracującą za granicą?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Zapewne chodzi o ubezpieczenie dobrowolne w NFZ. Osoby będące ubezpieczone dobrowolnie mają prawo do leczenia w Polsce i za granicą. Podstawą leczenia za granicą będzie dodatkowo dokument EKUZ potwierdzający, że osoba opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Każdy, kto chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, musi dopełnić niezbędnych formalności nie tylko w NFZ-cie, ale także w ZUS-ie. Osoba zainteresowana takim ubezpieczeniem musi więc w pierwszej kolejności złożyć we właściwym dla siebie wojewódzkim oddziale NFZ wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wniosek taki można otrzymać w każdym oddziale NFZ albo pobrać ze strony internetowej Centrali NFZ. Następnie konieczne jest zawarcie z NFZ umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym zainteresowanego następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ – jednak nie wcześniej, niż z dniem złożenia wniosku, a ustaje z dniem rozwiązania tej umowy albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa również w przypadku objęcia danej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Po dopełnieniu formalności w NFZ ubezpieczony powinien złożyć we właściwej dla siebie terenowej jednostce organizacyjnej ZUS dokument ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX, w terminie 7 dni od zawarcia umowy z NFZ. Dodatkowo za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony zobowiązany jest składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA z rozliczoną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wpłat składek dokonuje się na konto ZUS, za pośrednictwem poczty lub banków z potwierdzeniem na stosownych blankietach.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta