Mąż hazardzista a ochrona rodziny przed bankructwem [Porada eksperta]

2015-06-16 11:13

Jak można uchronić rodzinę przed bankructwem i zadłużeniem spowodowanym przez męża uzależnionego od hazardu? Spłacamy już 2 duże kredyty zaciągnięte na spłaty długów (niestety, wyraziłam zgodę na nie, chcąc ratować mienie przed komornikiem). Dom został sprzedany, a pieniądze poszły na długi, dzieci spłacają wspólnie kolejny kredyt. Niestety, nasze wysiłki nie na wiele się zdają, bo mąż wrócił po 4 latach abstynencji do picia i podejrzewamy, że zaciąga kolejne pożyczki typu SMS kredyt, tzn. pozabankowe. Jak mamy się ratować?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Warto w tej sprawie wprowadzić rozdzielność majątkową. Zgodnie z art. 53 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Ustrój rozdzielności majątkowej polega na tym, że małżonkowie nie mają majątku wspólnego, a każde z nich ma swój majątek osobisty, którym zarządza i rozporządza samodzielnie, tj. bez udziału drugiego małżonka.

Jeżeli umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej została zawarta w czasie trwania ustawowej lub umownej wspólności majątkowej, to do majątków osobistych każdego z małżonków wejdą przedmioty nabyte przez każdego z nich przed powstaniem tej wspólności, przedmioty stanowiące majątek osobisty każdego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, udział przypadający jednemu z małżonków w majątku, który był dotychczas objęty wspólnością majątkową (art. 46), i przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich po zawarciu umowy. Majątek, który był objęty wspólnością majątkową, może zostać podzielony między małżonkami (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1037 k.c.) i wówczas w skład majątków osobistych każdego z nich wejdą - na miejsce udziałów w majątku wspólnym - przedmioty majątkowe otrzymane w wyniku jego podziału. Małżonkowie mogą też dokonać rozliczeń.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie wyłącza stosowania przepisów regulujących małżeńskie stosunki majątkowe niezależnie od ustroju majątkowego obowiązującego małżonków. Jeżeli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu, wszedł do jego majątku, małżonek ten może żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmiotu.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks rodzinny ( Dz. U. z 2014 poz 121 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta