Zwolnienie lekarskie na sanatorium w ramach prewencji rentowej [Porada eksperta]

2015-06-29 14:21

Otrzymałem skierowanie do sanatorium w ramach prewencji rentowej. Kto mi wystawi i w jakim terminie zwolnienie lekarskie?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi zaświadczenie lekarskie, jeżeli ten wyjeżdża do sanatorium w ramach prewencji ZUS.

Lekarz orzecznik ZUS może również orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz podczas wystawiania zaświadczeń lekarskich, a także orzekając o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego. Warto zaznaczyć, że pełny koszt rehabilitacji, uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem - do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

ZUS realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

Warto wiedzieć, że w przypadku osób pracujących pobyt w placówce uzdrowiskowej odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Po złożeniu skierowania do właściwego miejscowo oddziału NFZ i zakwalifikowaniu do odpowiedniego sanatorium pacjent informowany jest o czasie oczekiwania na wyjazd, o który się ubiegał. Jest to zatem punkt odniesienia przy planowaniu urlopu wypoczynkowego z wyprzedzeniem. Wyjątkiem jest forma leczenia w szpitalu uzdrowiskowym oraz rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym, gdzie pobyt odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które po zakończeniu leczenia wystawia świadczeniodawca.

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.( Dz.U. z 2012, Nr 8, poz. 971)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta