To świadczenie możesz pobierać cały rok. Średnio wynosi 2381 zł co miesiąc

2024-04-16 16:15

Niedługo kończy ci się zasiłek chorobowy, a twój stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych? Po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego możesz ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne na maksymalnie rok. Średnia wypłata wynosi 2381,68 złotych. Sprawdź, jak złożyć wniosek w placówce ZUS.

To świadczenie możesz pobierać cały rok. Średnio wynosi 2381 zł co miesiąc
Autor: Getty Images To świadczenie możesz pobierać cały rok. Średnio wynosi 2381 zł co miesiąc

Świadczenie rehabilitacyjne - jakie warunki trzeba spełnić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie średnio w wysokości 2381,68 zł. Pieniądze przysługą osobom ubezpieczonym, którym skończył się zasiłek chorobowy, a dalsze leczenie i rehabilitacja uniemożliwiają im powrót do pracy. Dotyczy to również kobiet w ciąży.

- Warunkiem otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego jest to, że osoba, wyczerpała okres pobierania zasiłku chorobowego i nadal jest niezdolna do pracy, jednak po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego rokuje powrót do niej - przekazała Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląskim. Decyzję o jego przyznaniu podejmuje lekarz orzecznik ZUS.

Poradnik Zdrowie: błędy medyczne, prawa i obowiązki lekarzy oraz pacjentów

Świadczenie rehabilitacyjne - kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, należy co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego złożyć kompletny wniosek (ZNp-7) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak:

 1. zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) wypełniony przez lekarza,
 2. wywiad zawodowy z miejsca pracy (OL-10), który wystawia płatnik składek. Tego formularza nie muszą składać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, nie mają już ubezpieczenia wypadkowego lub ubiegają się o przedłużenie świadczenia,
 3. oświadczenie Z-10 - konieczne w przypadku składania wniosku o zasiłek po wygaśnięciu ubezpieczenia wypadkowego,
 4. dokument potwierdzający, że ubezpieczony nie może pracować z powodu wypadku przy pracy,
 5. decyzja inspektora sanitarnego w przypadku choroby zawodowej,
 6. zaświadczenie płatnika składek (Z3, Z-3b lub Z-3a).

Okres przysługiwania świadczenia wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Jak czytamy na stronie zus.pl, „może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach”. - To lekarz orzecznik decyduje, wydając orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na konkretny okres. Jeśli jest on krótszy niż 12 miesięcy, a choroba nie ustąpiła, można złożyć wniosek o kontynuację świadczenia - zaznaczyła Kowalska-Matis.

Ubezpieczony może w ciągu 14 dni wnieść sprzeciw wobec orzeczenia wydanego przez lekarza, a prezes ZUS ma prawo do zarzutu wadliwości. Jeśli w tym czasie nic nie wpłynie, to orzeczenie staje się prawomocne. To właśnie na jego podstawie ZUS podejmuje decyzję.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Ci, którzy chcą starać się o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego, zastanawiają się, ile może on wynosić. Według obowiązujących przepisów stawki są następujące:

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy,
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

W trakcie świadczenia rehabilitacyjnego nie można pracować ani podejmować dodatkowego zarobku. Jakiekolwiek zajęcie zarobkowe grozi utratą zasiłku.

Kto nie może starać się o świadczenie rehabilitacyjne?

Jak podaje ZUS, do tej grupy zaliczono osoby:

 • uprawnione do renty, emerytury z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych,
 • pobierające zasiłek lub świadczenia przedemerytalne,
 • korzystające z urlopu dla poratowania zdrowia i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.