Powikłania po zabiegu - czy mogę starać się o odszkodowanie? [Porada eksperta]

Mąż miał w 2012 roku ropnia odbytu. Dokładnie spędził w szpitalu ponad 70 dni (21.02do 7.05 2012). Zaczęło się od tego, że rana po ropniu w ogóle nie chciała się goić. Po 13 dniach w szpitalu lekarze oświadczyli, że muszą wyłonić kolostomię. Powikłania, które nastąpiły, trwają do dzisiaj. - zapalenie odbytnicy z przetoką , a wciągu 8 dni przed wasektomią podawali parafinę - obrzęk ze skręceniem odbytu brzusznego,- dwa razy martwica odbytu brzusznego- choroba uchyłkowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniem - stan po resekcji esicy z powodu urazu jamy brzusznej- atrogenne uszkodzenie zwieraczy - bakteria escherichia coli - ostre, ropne zapalenie otrzewnej wywołane przez chlamydie - częściowa resekcja jelita cienkiego. Rozumiem, że może być powikłanie po zabiegu... ale aż tyle? Lekarze wciąż kłamali, że wszystko jest w porządku, pisząc, że rokowanie jest niepewne.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Na wstępie warto wiedzieć, że w nieodłącznym związku z określeniem podstaw odpowiedzialności lekarza pozostaje zjawisko określane mianem ryzyka medycznego. Nawet bowiem przy postępowaniu zgodnym z aktualną wiedzą medyczną i przy zachowaniu należytej staranności nie da się wykluczyć ryzyka powstania szkody.

Pojęciem dozwolonego ryzyka jest objęte także niepowodzenie medyczne. Zasadniczo, pacjent poinformowany o istniejącym ryzyku, wyrażając zgodę na zabieg przyjmuje je na siebie. W kwestii wyrażenia zgody, należy określić granice, w jakich dochodzi do przejęcia całego ryzyka zabiegu przez pacjenta.

Najogólniej rzecz ujmując, pacjent nie obejmuje zgodą skutków żadnej postaci winy lekarza. Ryzyko, jakie bierze na siebie pacjent, wyrażając zgodę na zabieg operacyjny obejmuje tylko zwykle powikłania pooperacyjne, nie można natomiast uznać, by ryzykiem pacjenta były objęte komplikacje powstałe wskutek pomyłki, nieuwagi lub niezręczności lekarza, zwłaszcza - uszkodzenia innego organu, także w sposób przypadkowy i niezamierzony.

Z obowiązkami lekarza dotyczącymi samego procesu leczenia wiąże się integralnie obowiązek udzielenia odpowiedniej informacji. Prawidłowe wypełnienie obowiązku poinformowania jest konieczną przesłanką wyrażenia przez pacjenta prawnie wiążącej zgody na ustalone leczenie (określanej mianem zgody „objaśnionej”, „poinformowanej” lub „uświadomionej”), a bezskuteczność zgody spowodowana nieudzieleniem właściwej informacji przesądza o bezprawności działania lekarza.

Warto w tym temacie skonsultować się z rzecznikiem praw pacjenta. Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( Dz. U z 2012 poz 159 )

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta