Niepełnosprawność a wcześniejsza emerytura [Porada eksperta]

2014-11-26 12:45

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczony w 1999 roku przez Powiatowy Zespół do spraw Niepełnosprawności, a niepełnosprawność z wpisem, że istnieje od dzieciństwa. Czy w związku z tym będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę? Mam ponad 35 lat pracy i pracuję nadal. Jeżeli tak, to w jakim wieku? Mój rok urodzenia to 1960. Bardzo proszę nie odsyłać mnie do informacji z ZUS, bo jedni mówią tak, inni nie. Istniejące tam przepisy są różnie interpretowane. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Należy przede wszystkim odróżnić rentę z tytułu niezdolności do pracy czy rentę socjalną od emerytury. W zasadzie przepisy ustawy nakreślają, że osobie niepełnosprawnej, której niepełnosprawność trwa od urodzenia lub została wykazana przed organem ZUS do 18 czy 25 roku roku życia, przysługuje renta socjalna. Jej beneficjentem jest osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życi, albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia, albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Renta socjalna nie przysługuje osobie, która:

- ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,

- ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną ZUS lub przez inny niż ta jednostka organ emerytalno-rentowy (np. KRUS), w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Emeryturę nabywa się po udokumentowaniu lat pracy składowych i nieskładkowych. Jeżeli osoba niepełnosprawna pracuje czy pracowała już od 35 lat, wówczas powinna fakt ten zgłosić do ZUS celem określenia czy spełnia wymogi do emerytury.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta