Jak przekonać partnerkę, żeby nie usuwała ciąży [Porada eksperta]

2013-05-13 17:59

Uprzejmie proszę o jakąkolwiek poradę. Co powinienem zrobić, aby zapobiec usunięciu ciąży przez moją byłą narzeczoną. Obecnie przebywam w Irlandii (od 3 miesięcy) i pierwszy raz w życiu mam do czynienia z taką sytuacją. Nie bardzo orientuję się, co powinienem zrobić, żeby moja była partnerka, która jest pomiędzym drugim a trzecim tygodniem, nie usunęła ciąży?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Należałoby niezwłocznie w tej sytuacji porozmawiać z partnerką o konsekwencjach karnych usunięcia ciąży. Mając na uwadze art. 4a o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku, gdy: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego; w przypadkach dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Przerwanie ciąży w jednej z tych sytuacji jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. W przypadkach, tych przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu do przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest także pisemna zgoda tej osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Warto jednakże nadmienić, iż kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że istnienie przepisów art. 152 kk, art. 153 kk i art. 157a kk wyklucza wszelkie wątpliwości co do tego, iż życie i zdrowie ludzkie od chwili poczęcia do śmierci są dobrami chronionymi przez prawo karne.

Podstawa prawna: Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 78)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta