Czy lekarz z innego miasta może wystawić zwolnienie lekarskie? [Porada eksperta]

2014-09-15 16:14

Pracuję obecnie w Szczecinie, a na stałe mieszkam w Bydgoszczy. Jestem na zwolnieniu lekarskim od tygodnia - zwolnienie oczywiście od lekarza w Szczecinie. Czy zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz z Bydgoszczy? Czy mogłabym przesłać je do pracodawcy?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W mojej ocenie nie będzie takiej możliwości. Warto jednak w tej sprawie skontaktować się z oddziałem ZUS. Zaświadczenie lekarskie wystawia upoważniony przez ZUS lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA) wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Jeżeli więc lekarz stwierdził niezdolność do pracy to brak podstaw prawnych do odmowy wystawienia zwolnienia z powodu faktu wizyty domowej. Zatem wystanie zwolnienia lekarskiego nie może być organizowane w sposób dowolny. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy może być wystawione na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie chorego lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. Zasadą jest to, że zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania. jeżeli: -bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy, - badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy. Warto jeszcze wiedzieć, że Zaświadczenie lekarskie może być wystawione wstecz maksymalnie tylko na okres 3 dni poprzedzających dzień badania ubezpieczonego, jeżeli wyniki badania wskazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Jedynie lekarz psychiatra, w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania może wystawić zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy na okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające dzień badania ubezpieczonego. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2014 poz. 159 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta