Zakażenie WZW B w szpitalu [Porada eksperta]

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Byłem w szpitalu i podczas operacji zostałem zarażony HBV. Kogo mogę pociągnąć do odpowiedzialności?

Trudno w powyższej sytuacji wskazać konkretnego winnego. W celu wykazania błędów w procedurze co w konsekwencji mogło spowodować zakażenie HBV (Wirusowe zapalenie wątroby typu B) należy określić odpowiedzialność poszczególnych osób, czy jednostki zdrowia za takowe zakażenie. Rozdział 13a ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta określa zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzenia medycznego. W przypadku jego wystąpienia pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego w tym przypadku ustalenia winnego zakażeniu HBV. W przypadku śmierci wniosek taki mogą złożyć spadkobiercy pacjenta. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Wniosek taki składa się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający dowiedział się o zakażeniu HBV, ale nie dłużej niż w ciągu 3 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Złożenie wniosku, na podstawie którego wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wydała orzeczenie o zdarzeniu medycznym, przerywa bieg terminu prze¬dawnienia roszczeń określonych w KC, wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem. Wniosek zawiera dane pacjenta (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres do doręczeń, dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital (firmę, adres siedziby oraz adres szpitala), uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zaistniałego zakażenia HBV którego następstwem zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej, wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.Podstawa prawna:Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2012 poz 159 )

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.