Lacydyna

1 tabl. powl. zawiera 4 mg lub 6 mg lacydypiny; tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lacydyna 28 szt., tabl. powl.

Lacidipine

21.43 zł 2019-04-05

Działanie

Silnie działający antagonista kanału wapniowego. Działa prawie wyłącznie na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Rozszerzając tętniczki obwodowe powoduje zmniejszenie oporu obwodowego i w rezultacie obniżenie ciśnienia tętniczego. Lacydypina po podaniu doustnym jest szybko, lecz w małym stopniu wchłaniana z przewodu pokarmowego i podlega znacznemu metabolizmowi podczas pierwszego przejścia przez wątrobę (biodostępność ok. 10%). Cmax jest osiągane 30-150 min po podaniu. Silnie wiąże się z białkami (>95%). Jest metabolizowana w wątrobie z udziałem izoenzymu CYP3A4. Główne metabolity mają bardzo małą aktywność farmakodynamiczną. Około 70% dawki jest wydalane w postaci metabolitów z kałem, pozostała część w postaci metabolitów z moczem. T0,5 w stanie stacjonarnym wynosi 13-19 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: początkowo 2 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 4 mg na dobę, a następnie (w razie konieczności) do 6 mg na dobę, każdorazowo w odstępach co najmniej 3-4 tygodniowych. Nie stwierdzono, aby dawki >6 mg/dobę były znacząco bardziej skuteczne. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku ani u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podania. Przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej rano. Tabl. 4 mg można podzielić na równe dawki.

Wskazania

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym z β-adrenolitykami, lekami moczopędnymi i inhibitorami ACE.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Zwężenie zastawki aorty (pochodne dihydropirydyny zmniejszają przepływ krwi w tętnicach wieńcowych). Zawał mięśnia sercowego oraz okres miesiąca od wystąpienia zawału serca. Ciężka niewydolności lewej komory serca. Wstrząs kardiogenny lub niestabilna dławica piersiowa.

Środki ostrożności

Bardzo ostrożnie stosować u pacjentów, u których wystąpiła wcześniej reakcja alergiczna na inną pochodną dihydropirydyny (ryzyko reakcji krzyżowej). Ostrożnie stosować u pacjentów: z zaburzeniami czynności wątroby (zwiększona biodostępność lacydypiny i możliwość nasilenia działania hipotensyjnego); z zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia w wywiadzie (istnieje teoretyczna możliwość wpływu lacydypiny na czynność węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego); z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT lub leczonych jednocześnie lekami, które wydłużają odstęp QT, w tym lekami przeciwarytmicznymi klasy I i III, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, antybiotykami (np. erytromycyna) i niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyną); z małą rezerwą czynnościową serca. Brak jest dowodów skuteczności lacydypiny we wtórnej prewencji zawału serca. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lacydypiny w leczeniu nadciśnienia złośliwego. U pacjentów, u których rozwija się niestabilna dławica piersiowa lub wstrząs kardiogenny należy przerwać stosowanie lacydypiny, pod nadzorem lekarza. Brak doświadczeń dotyczących stosowania lacydypiny u dzieci <18 lat - nie stosować. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy i ból głowy (zwykle ustępujące w czasie dalszego leczenia), kołatanie serca (zwykle ustępujące w czasie dalszego leczenia), tachykardia, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy (zwykle ustępujące w czasie dalszego leczenia), dyskomfort w jamie brzusznej, nudności, wysypka, rumień, świąd, wielomocz, osłabienie, obrzęk (zwykle ustępujący w czasie dalszego leczenia), przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej (czasami istotne klinicznie). Niezbyt często: omdlenie, dławica piersiowa, niedociśnienie tętnicze, rozrost dziąseł. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kurcze mięśni. Bardzo rzadko: depresja, drżenie.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub noworodka. Lacydypina może powodować osłabienie czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu. Lacydypina i jej metabolity prawdopodobnie przenikają do mleka matki - unikać stosowania w okresie laktacji (można stosować podczas karmienia piersią tylko, jeśli korzyści dla matki są większe niż potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u niemowlęcia). U niektórych pacjentów leczonych antagonistami wapnia odnotowano występowanie odwracalnych zmian biochemicznych w główce plemników, które mogą utrudniać zapłodnienie.

Uwagi

Lacydypina może powodować zawroty głowy - nie należy wtedy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol) oraz induktory CYP3A4 (np. fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i ryfampicyna) mogą odpowiednio hamować lub przyspieszać metabolizm lacydypiny - zachować ostrożność podczas łącznego stosowania i jeśli to konieczne dostosować dawkę lacydypiny. Cymetydyna może zwiększać stężenie lacydypiny we krwi. Lacydypiny nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym, gdyż może on wpływać na jej biodostępność. Łączne stosowanie lacydypiny i innych leków powodujących obniżenie ciśnienia tętniczego, takich jak: β- adrenolityki, leki moczopędne, inhibitory ACE może nasilić działanie hipotensyjne. Nie stwierdzono specyficznych interakcji z powszechnie stosowanymi lekami hipotensyjnymi (tj. β-adrenolitykami, lekami moczopędnymi), digoksyną, tolbutamidem czy warfaryną. Alkohol może nasilać działanie lacydypiny. Kortykosteroidy lub tertrakozakt mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe lacydypiny. U pacjentów po przeszczepach nerek, leczonych cyklosporyną, stwierdzono, że lacydypina normalizuje zmniejszoną filtrację kłębuszkową i zmniejszony przepływ nerkowy spowodowany podawaniem cyklosporyny.

Cena

Lacydyna, cena 100% 21.43 zł

Preparat zawiera substancję: Lacidipine

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."