Acenol® Forte

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Acenol® Forte 20 szt., tabl.

Paracetamol

5.15 zł 2019-04-05

Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w OUN. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi 88%. Czas, po którym uzyskuje się Cmax wynosi 1-2 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi do 20-30%. Lek przenika do mózgu, przez łożysko, jest wydzielany z mlekiem kobiet karmiących piersią, w którym osiąga stężenie zbliżone do stężenia w osoczu. Paracetamol jest metabolizowany w wątrobie, gdzie podlega koniugacji z kwasem glukuronowym lub resztą siarczanową. Ten szlak metaboliczny odpowiada za eliminację 95% paracetamolu stosowanego w bezpiecznych (1,2 g/dziennie, maksymalnie do 4 g) dawkach. Alternatywnemu metabolizmowi z udziałem cytochromu P-450 podlega ok. 5% leku, a powstający na tej drodze toksyczny dla komórki wątrobowej produkt (prawdopodobnie pochodna N-hydroksylowa) jest koniugowany z glutationem. Sprzężone metabolity paracetamolu są nieaktywne. Paracetamol jest eliminowany przez przekształcenie do nieaktywnych metabolitów. Tylko ok. 4% niezmetabolizowanego leku, łącznie z nieaktywnymi metabolitami, jest eliminowane przez nerki. W nieznacznym stopniu lek jest wydzielany z żółcią. T0,5 wynosi 2 h. Przy przedawkowaniu i upośledzeniu funkcji wątroby dochodzi do wysycenia dróg metabolicznych. Prowadzi to do wydłużenia T0,5 do 17 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 rż.: 1-3 tabl. (300 mg) 3-4 razy na dobę lub 1-2 tabl. (500 mg) 3-4 razy na dobę, podawać w odstępach nie krótszych niż 4 h. Maksymalna dobowa dawka paracetamolu wynosi 4 g - 8 tabl. (po 500 mg) lub 13 tabl. (po 300 mg) i odpowiednio mniej u osób, u których z rozmaitych przyczyn zmniejszono dawki i (lub) przedłużono okres między dawkami. Dzieci 6-12 rż.: maksymalna dawka dobowa paracetamolu - 60 mg/kg masy ciała/24 h, podawane w dawkach podzielonych po 10-15 mg/kg masy ciała. Jeżeli, uwzględniając powyższe dawkowanie, możliwe jest zastosowanie tabl. o mocy 300 mg, to wolno podać 1 tabl. 3-4 razy na dobę (24 h) w odstępach nie krótszych niż 6 h. W pozostałych przypadkach, w celu precyzyjnego dawkowania paracetamolu u dzieci należy zastosować inny preparat dopuszczony do obrotu w postaci syropu. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega nasileniu lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku niewydolności nerek należy zmniejszyć dawkę leku lub przedłużyć odstęp między dawkowaniem do 6 h (dorośli). W przypadku chorób wątroby paracetamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych schorzeniach. W ostrych schorzeniach wątroby lub schorzeniach o złym rokowaniu nie należy stosować preparatu.

Wskazania

W bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowo.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Środki ostrożności

Przedawkowanie paracetamolu stanowi zagrożenie życia. W czasie stosowania preparatu konieczna jest kontrola, czy inne zażywane równocześnie inne leki nie zawierają paracetamolu. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby oraz w przypadku niedoboru G-6-PD. Nie stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu bez konsultacji z lekarzem. Niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem, jeśli ból nie ustępuje lub nasila się lub jeśli gorączka nie spada lub się nasila. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Niepożądane działanie

Rzadko: reakcje uczuleniowe (np. wysypka, pokrzywka, osutki). Bardzo rzadko: małopłytkowość, methemoglobinemia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza, nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania ciężkich reakcji skórnych (ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona). Częstość nieznana: kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu; hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową, niedoborem G-6-PD występującej głównie w krajach śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej; uszkodzenie wątroby zdarzające się przy dawkach leczniczych paracetamolu, przejawiające się wzrostem osoczowej aktywności aminotransferaz, dotyczyło albo pacjentów z chorobą alkoholową albo osób zażywających preparat codziennie przez kilkanaście lat; hipotermia (ciepłota ciała poniżej 35,5 0C; dotychczas wykryta tylko u dzieci); nie potwierdzono, czy zaburzenia nerek i dróg moczowych są powodowane przez paracetamol (podstawą tego przypuszczenia były badania kliniczno-kontrolne z nieustalonym związkiem czasowym pomiędzy zażywaniem paracetamolu w dużych dawkach a niewydolnością nerek).

Ciąża i laktacja

Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol jest wydzielany z mlekiem kobiet karmiących piersią w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. W okresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany w razie zdecydowanej konieczności.

Uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowanie z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (ryfampicyna, niektóre leki nasenne, leki przeciwpadaczkowe np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid i domperydon przyspieszają, a kolestyramina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Podawany łącznie z NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu. Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu. Zażywanie leku po jedzeniu zmniejsza skuteczność działania paracetamolu, gdyż zmniejsza się jego wchłanianie w żołądku.

Cena

Acenol® Forte, cena 100% 5.15 zł

Preparat zawiera substancję: Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."