Cyklosporyna: wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

Karolina Nowak I KT

Cyklosporyna jest to cykliczny polipeptyd złożony z 11 aminokwasów wytwarzany przez grzyb o nazwie Tolypocladium inflatum. Cyclosporyna jest silnym lekiem o działaniu immunosupresyjnym (tj. hamującym proces wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami).

Najnowsze artykuły