Ulga PIT na leki. Można sporo zyskać, ale trzeba spełnić te warunki

2024-03-18 22:02

Co można odliczyć w PIT? Wśród ulg znajduje się i ta na leki, która przysługuje tylko wybranym podatnikom. Aby z niej skorzystać trzeba spełnić szereg kryteriów. Ważne jest m.in. prawidłowe zrozumienie definicji "leku" i to, ile wydajesz miesięcznie na leki.

PIT
Autor: GettyImages

Ulga na leki przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym lub podatnikom, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Nie dotyczy to tylko dzieci, ale też na przykład małżonka, rodziców, rodzeństwa, teściów, wnuków czy dziadków. Nie można też odliczać wydatków na dowolnie wybrane środki medyczne. Prawo wyraźnie precyzuje, co jest lekiem objętym ulgą. Odliczenie może być naprawdę solidne.

Emeryci WŚCIEKLI na rząd. OSZUKALI NAS! Nie mamy na leki!

Ulga na leki - kto może z niej skorzystać

Sam fakt choroby przewlekłej czy regularnego przyjmowania leków, nawet tylko takich przepisanych przez lekarza, to za mało, by skorzystać z odliczenia od dochodu.

Ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej i dotyczy wydatków na rzecz osób niepełnosprawnych, a ich niepełnosprawność musi być odpowiednio udokumentowana.

To informacja istotna dla emerytów, którzy często nie spełniają przepisowych wymogów. Chociaż nieraz chorują przewlekle, stosują leki przepisane przez lekarza i niezbędne w leczeniu choroby przewlekłej, w rozumieniu przepisów nie są osobami niepełnosprawnymi, więc ulga im nie przysługuje.

By skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, a zarazem lekowej, trzeba posiadać odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję o przyznanej rencie.

Jakie dokumenty upoważniają do skorzystania z ulgi lekowej?

Podatnik musi być uznany za osobę niepełnosprawną, czyli mieć odpowiednie orzeczenie lekarskie potwierdzające kwalifikację do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Na osoby poniżej 16. roku życia również obowiązuje ta ulga, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności. Nie jest wymagane określenie stopnia niepełnosprawności, bo w przypadku najmłodszych nie nie jest to stosowane. Obowiązują odrębne przepisy.

Więcej: Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze? Uważaj na haczyki

Do ulgi upoważnia też decyzja o przyznaniu renty.

Więcej: Nowe świadczenie wspierające. Komu naprawdę przysługuje? Kiedy niepełnosprawni dostaną pieniądze?

Ulga lekowa - ile można odliczyć

Można odliczyć dopiero nadwyżkę - wydatków ponad 100 złotych miesięcznie. Przykładowo: podatnik, który w ubiegłym roku w kwietniu wydał na leki 247 zł, może odliczyć 147 zł.

Uwaga! Nie wolno skorzystać z tej ulgi, jeśli leki osobie niepełnosprawnej dofinansowuje już jakaś organizacja czy instytucja. Podatnik musi przedstawić nie tylko odpowiednie dokumenty potwierdzające jego uprawnienia (renta, orzeczenie). Musi też udokumentować poniesione wydatki, co oznacza konieczność dostarczenia faktur lub rachunków.

Dokumenty muszą jednoznacznie identyfikować odbiorcę leków (jako osobę uprawnioną) i przedstawiać realne koszty. Paragony z apteki nie są spersonalizowane, więc nie są uznawane za wiarygodny dowód zakupu.

Ulga lekowa - ile można odliczyć

Jeśli to lekarz zalecił leki, można odzyskać sporo pieniędzy. Odliczenie jest nielimitowane, bez górnej granicy ponoszonych kosztów.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy odliczenia wydatków na leki chcemy dokonać na rzecz osoby niepełnosprawnej pozostającej na naszym utrzymaniu.

Dochody podopiecznego nie mogą przekraczać 12-krotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu 2023. Do dochodu osoby niepełnosprawnej nie zalicza się m.in. świadczenia uzupełniającego i zasiłku pielęgnacyjnego.