Własne jedzenie w szpitalu [Porada eksperta]

2013-05-21 12:29

Czy mam obowiązek korzystania ze stołówki szpitalnej podczas leczenia? Czy mogę się żywić we własnym zakresie?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Nie ma obowiązku korzystania przez pacjenta ze stołówki szpitalnej, natomiast pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza i diety wskazanej przez niego. Przeważnie szpitale określają dietę pacjenta w zależności od choroby i wielkość porcji zależy od przebywanej choroby. Dieta ta nie wynika z przepisów, jest raczej wypadkową procesu leczenia. Dlatego też żywienie się we własnym zakresie podczas pobytu w szpitalu, jest zawsze kwestią dyskusyjną. W jednym przypadku może być zasadne, w innym nie. Kwestia ta również leży w dyspozycji lekarza. To on zaleca, czy pacjent może korzystać z innego rodzaju posiłków i w jakim zakresie.  

Podstawa prawna: Ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta