Uprawnienia inwalidy wojennego a świadczenia medyczne [Porada eksperta]

2015-03-02 20:05

Mój Ojciec (87 lat) jest inwalidą wojennym, nie ma nogi. Jest w pierwszej grupie inwalidzkiej. Wiem, że inwalidzi wojenni mają pierwszeństwo w kolejce do lekarza. Pytanie, na czym to pierwszeństwo polega i w jakich sytuacjach? Niedawno tata źle się czuł i wezwaliśmy pogotowie. Kilka godzin czekaliśmy w szpitalu na SOR-ze. Czy w takiej sytuacji ma pierwszeństwo? Czy ma pierwszeństwo np. na zabieg usuwania zaćmy, jeśli oczekiwanie w kolejce wynosi rok, dwa?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W mojej ocenie nie będzie takiej możliwości. Wszystko jednakże może zależeć od interpretacji Ministerstwa Zdrowia bądź NFZ, do których należałoby się zwrócić z tym zapytaniem.

Podstawę prawną do uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością stanowi art. 47c ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Niezależnie od tego, czy jest to kolejka w rozumieniu art. 20 i nast. u.ś.o.z. czy też kolejka innego rodzaju np. do lekarza, świadczeniodawca nie ma prawa stwarzać dodatkowych uprawnień niewynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Czyli inwalidzi wojenni mogą zostać przyjęci poza kolejnością w dniu zgłoszenia, nie zaś na zabiegi planowe zgodnie z listą oczekujących.

Inwalidzi wojenni, wojskowi lub kombatanci mają prawo do świadczeń poza kolejnością w aptekach oraz placówkach medycznych każdego typu. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ponadto inwalidom wojskowym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających, zaopatrzenie w leki przysługuje do wysokości limitu (art. 45). Inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do wysokości limitu ceny określonego w przepisach (art. 47). Jako inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają Państwo prawo korzystać z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu - bez skierowania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta