Reklamacja leczenia zęba u prywatnego stomatologa [Porada eksperta]

2014-11-17 16:53

W sierpniu tego roku rozpoczęłam leczenie w prywatnym gabinecie stomatologicznym. Najbardziej zależało mi na szybkiej naprawie dolnej piątki, z której wypadło wypełnienie, oraz złamanej szóstki. O ile z piątką poszło szybko, to szóstka okazała się naprawdę problematyczna. Stomatolog od razu poinformował mnie, że leczenie będzie długie i kosztowne. Po uprzednim wtórnym leczeniu kanałowym zaproponował koronę. Już od pierwszej wizyty (czyszczenie kanałów) ząb zaczął mnie niesamowicie boleć - niezwłocznie poinformowałam o tym lekarza, a on po wykonaniu prześwietlenia nie stwierdził żadnych uchybień. Sytuacja powtarzała się przez ok. 2 miesiące. Przez wymieniony okres stomatolog w celu zdiagnozowania problemu wyleczył mi 3 zęby. Zrezygnowana poszłam do innego stomatologa, który po wykonania prześwietlenia stwierdził, że ząb jest złamany i skoro sytuacja tak długo trwa, to nie można go uratować i konieczne jest usunięcie. Czy w takim wypadku mogę reklamować leczenie tego zęba i zażądać zwrotu za usługę? Najprawdopodobniej do złamania zęba doszło w trakcie pierwszej wizyty.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Bardzo istotną kwestią będzie zgromadzenie dokumentacji medycznej w tej sprawie. Następnie z uwagi na to, że usługę świadczył prywatny gabinet, należy skontaktować się z Rzecznikiem Konsumentów, który może pomóc Pani dochodzić zrealizowania zobowiązania gwarancyjnego.

Najważniejszym uprawnieniem z punktu widzenia konsumenta, jest prawo rzecznika do wytaczania powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępowania do toczącego się postępowania za zgodą konsumenta. W takiej sytuacji konsument nie musi się obawiać, że będzie musiał ponieść koszty sądowe. Rzecznik, podobnie jak organizacje społeczne, zwolniony jest z opłat sądowych.

Wyrok sądu konsumenckiego i ugoda przed nim zawarta mają moc prawną równą wyrokowi sądu powszechnego lub zawartej przed nim ugodzie. Większość stron wyrażających zgodę na sąd polubowny respektuje wyroki zapadłe przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi. Jeśli strona, która przegrała proces (dłużnik), nie chce respektować wyroku sądu polubownego, to strona wygrywająca nie pozostaje bez ochrony, choć konieczne staje się wówczas wstąpienie na drogę sądową. Wówczas sąd powszechny uzna rozstrzygnięcie polubowne albo zostanie stwierdzona jego wykonalność. Pierwsza z wymienionych sytuacji zaistnieje w przypadku ugód i wyroków nienadających się do egzekucji (najczęściej dotyczących praw niematerialnych, w których np. zobowiązuje się kogoś do przeproszenia drugiej strony). Stwierdzenie wykonalności będzie natomiast dotyczyło przypadków, kiedy ugoda lub wyrok nadają się do egzekucji.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta