Porażenie mózgowe dziecka z winy lekarzy - jak uzyskać odszkodowanie? [Porada eksperta]

21 lat temu urodziłam córkę, wcześniaka. Gdy przyjechałam na oddział w nocy, wzięto mnie na salę porodową, jednak nawet nie przyszedł lekarz, gdyż położna stwierdziła, że dziecko ma znikome szanse na przeżycie. Rano zjawili się lekarze i dopiero wtedy doprowadzili do akcji porodowej. Madzia po porodzie otrzymała 8 pkt. na 10 możliwych. Po 50 dniach została wypisana do domu w stanie dobrym, ze wskazaniem szerokiego pieluszkowania, oraz kontroli w Poradni dla wcześniaków. Jeździliśmy do Poradni systematycznie, nikt choroby nie widział, ani szpital, ani przychodnia. Po wielu wizytach u lekarzy dostaliśmy się do Prokocimia, gdzie stwierdzono, że Magda ma porażenie mózgowe i powinna być rehabilitowana od pierwszych dni życia, a zmiany jakie zaszły w mózgu są nieodwracalne. Wszystkich dziwiło to, że szpital nie rozpoznał choroby. Teraz Magda jest pełnoletnia i sama chce wystąpić o odszkodowanie, chociaż do tej pory nie chodzi. Ja mam 43 lata i cały czas jestem z córką, bo wymaga opieki. Córka jest niesprawna fizycznie, ale intelektualnie jest zdrowa. Czy mogę się starać o odszkodowanie, za nierozpoznanie choroby, czy lepiej, aby zrobiła to Magda, i czy mamy jakieś szanse? Bardzo liczymy na odpowiedź.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Samo dziecko może starać o odszkodowanie od szpitala za niewypełnienie, bądź nienależyte wykonanie procedur medycznych. Termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata (art. 118 kodeksu cywilnego). Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks cywilny( Dz.U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta