Czy leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest odpłatne? [Porada eksperta]

Dostałam skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (rodzaj leczenia: rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym). Mam 23 lata i obecnie uczę się. Jakie będę musiała ponieść koszty? Będzie to na pewno koszt przejazdu, ale czy za leczenie, zakwaterowanie, wyżywienie też będę musiała zapłacić?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia.

Od 1 października 2013 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, obowiązują nowe stawki częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Rozporządzenie stanowi, że: „Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym".

NFZ nie ponosi:

- kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;

- kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;

- kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;

- kosztów pobytu opiekuna;

- dodatkowych opłat, np. opłat klimatycznych;

- kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym, niezwiązanych z chorobą podstawową, będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta